Friluftstur – Pimp your camp

Samfundsfag – Indføring i processen fra idé til lov

Besøg på Studstrupværket og gåtur til Kalø Bådelaug

Galla-fest 2017

Mannequin-challenge