9. klasse – et løft for livet

På Rønde Efterskole skaber vi positive oplevelser i fællesskab, som løfter den enkelte elev.

I 9. klasse bliver eleverne på Rønde Efterskole mødt med faglige udfordringer, der er tilpasset den enkeltes niveau. Vi tager på udflugter ud af huset, der udvider vores horisonter og gennem fællesskabet skaber vi minder, der varer hele livet. Herunder kan du læse om Rønde Efterskoles tilbud i 9. klasse.

Din undervisning i 9. klasse

9. klasse på Rønde Efterskole følger de samme formelle krav til fag, undervisning og eksamener, som du vil møde i folkeskolen. Alle elever i 9. klasse skal således have dansk, matematik, engelsk, kristendom, historie, samfundsfag, naturfag (geografi, biologi og fysik/kemi), tysk og idræt. Det er en opgave, vi tager alvorligt, og efterskoleformen giver os gode muligheder for styrke dig fagligt på din vej mod uddannelse.

Niveaudelt undervisning

I 9. klasse arbejder vi differentieret og niveauopdelt særligt i fagene Tysk og Matematik. Derfor møder du udfordringer, der er tilpasset dit eget niveau og giver dig de bedste forudsætninger for at udvikle dig fagligt.

Læringsstile

Gennem arbejde med læringsstile får du udfordringer og inspiration fra dine lærere til at udvikle gode lektievaner. Kendskabet til dine egne læringspræferencer styrker din faglige modenhed, og med værktøjskassen fuld af gode læringsstrategier, har du gode forudsætninger for at klare dig godt i dit videre uddannelsesliv.

At tage medansvar for et sundt læringsmiljø

Som elev på Rønde Efterskole bliver du en del af et stort fællesskab af gode kammerater og kompetente lærere. Lærerne gør en dyd ud af at møde dig på dit eget niveau og løfte det. Det foregår både i og udenfor undervisningen, hvor du vil blive inspireret og hjulpet til at tage ansvar for et ambitiøst og sundt læringsmiljø.

Vi har lektiehjælp og lektiecafé

På lærerværelset tilbyder vi lektiehjælp og lektiecafé. Kaffemaskinen er permanent tændt, atmosfæren er hyggelig og uformel, så du kan ikke undgå at blive grebet af stemningen i efterskolens flotte nye lokaler. Sammen skaber vi et behageligt læringsmiljø, hvor lektier og forberedelse lægger op til samvær og sparring i modsætning til ensomhed og fortvivlelse.

Du får engageret uddannelsesvejledning

Alle elever på Rønde Efterskole er tilknyttet en uddannet uddannelsesvejleder, der også er lærer på skolen. Det betyder, vi kender dig rigtig godt, når vi i fællesskab og i samarbejde med dine forældre, skal afgøre, hvad du skal efter 9. klasse. Du vil få to personlige samtaler med din vejleder. Desuden har vi særligt tilrettelagte uddannelsesdage, hvor vi bl.a. besøger ungdomsuddannelser.

Vi skal på ture ud af huset

I naturfagsundervisningen er alle 9. klasseselever på Rønde Efterskole samlet på ét hold med to dygtige og kompetente lærere, der brænder for naturfag. Derfor skal vi som en del af undervisningen besøge bl.a. Studstrupværket nær Aarhus og Molslaboratoriet i Nationalpark Mols Bjerge. Hvert år deltager vi i den landsdækkende Naturvidenskabsfestival i uge 39.
De naturfaglige undervisningslokaler er opdaterede og nyindrettede og inspirerer til projektarbejde, gruppearbejde samt masser af forsøg og eksperimenter.

Vi tager på skitur i Norge

Hvert år tager hele Rønde Efterskole på skitur til Norge. Her er plads til alle – lige fra nybegyndere til rutinerede skiløbere. Det er en uge med masser af hygge, fællesskab og ikke mindst mange gode minder til rygsækken.

Du skal have spændende valgfag

I 9. klasse på Rønde Efterskole følger alle de obligatoriske fag. Derudover skal du også vælge mellem efterskolens spændende linjefag og valgfag. Alle elever skal vælge et evt. to af vore otte linjefag, som strækker sig over hele skoleåret. Du følger dit linjefag min. to eftermiddage om ugen (med undtagelse af Friluftsliv) og deltager i de aktiviteter, der knytter sig hertil.

Udover dit linjefag kan du i 9. klasse have op til fire valgfag i dit ugeskema. Valgfagene vælges for ¼ år ad gangen, så du har mulighed for at komme rundt i fagpaletten og prøve en masse nye ting af.

Læs mere om Rønde Efterskoles linjefag og valgfag her:

Lærere i 9. klasse

Maria Leth læringsstileMaria Leth

 Maria er specialiseret i læringsstile. For Maria er fokus på læringsstile en hjertesag, som giver eleverne de bedste forudsætninger og et brugbart redskab, som de kan tage med videre i livet. Forståelse for, hvordan man lærer bedst, kan være en forudsætning for at lykkes med en fremtidig uddannelse.

Asger Søndergaard
Asger Søndergaard

Asger er opvokset på en efterskole. og derfor har stærke værdier og holdninger til læring, pædagogik og uddannelse været med ham fra barnsben. Asger har været lærer på Rønde Efterskole siden 2016, og her bliver værdier og holdninger omsat til paksis. For Asger er det vigtig at give eleverne mod til at kaste sig ud i det, der er svært.

Vil du vide mere?