9. klasse på Rønde Efterskole

Få et personligt og fagligt løft før din ungdomsuddannelse

I 9. klasse på Rønde Efterskole følger vi de samme formelle krav til fag, undervisning og eksamener, som du vil møde i folkeskolen. Alle elever i 9. klasse skal således have dansk, matematik, engelsk, kristendom, historie, samfundsfag, naturfag (geografi, biologi og fysik/kemi), tysk og idræt. Det er en opgave vi tager alvorligt, og efterskoleformen giver os gode muligheder for styrke dig fagligt på din vej mod uddannelse.

Som elev på Rønde Efterskole bliver du en del af et stort fællesskab af gode kammerater og kompetente lærere. Lærerne gør en dyd ud af at møde dig på dit eget niveau og løfte det. Det foregår både i og udenfor undervisningen, hvor du vil blive inspireret og hjulpet til at tage ansvar for et ambitiøst og sundt læringsmiljø.

Bliv klar til et godt uddannelsesliv

I undervisningen arbejder vi differentieret og niveauopdelt, så både du og dine kammerater bliver tilpas udfordret og får de bedste forudsætninger for at udvikle jer fagligt. Gennem arbejde med læringsstile vil dine lærere også inspirere dig til at udvikle gode lektievaner. Med værktøjskassen fuld af gode læringsstrategier har du gode forudsætninger for at klare dig godt i dit videre uddannelsesliv.

Lektiehjælp og lektiecafe

På lærerværelset tilbyder vi lektiehjælp og lektiecafé. Kaffemaskinen er permanent tændt, atmosfæren er hyggelig og uformel, så du kan ikke undgå at blive grebet af stemningen. Sammen skaber vi et behageligt læringsmiljø, hvor lektier og forberedelse lægger op til samvær og sparring i modsætning til ensomhed og fortvivlelse.

I fagene matematik og tysk niveaudeler vi i undervisningen. Vi har gode erfaringer med at minimere afstanden mellem top og bund i netop de to fag.

Naturfag på Rønde Efterskole

Alle 9. klasseselever er samlet på ét hold med to dygtige og kompetente lærere, der brænder for naturfag. Som en del af undervisningen besøger vi bl.a. Studstrupværket nær Aarhus og Molslaboratoriet i Nationalpark Mols Bjerge. Hvert år deltager vi i den landsdækkende Naturvidenskabsfestival i uge 39.
De naturfaglige undervisningslokaler er opdaterede og nyindrettede og inspirerer til projektarbejde, gruppearbejde samt masser af forsøg og eksperimenter.

Engageret uddannelsesvejledning

Alle elever på Rønde Efterskole er tilknyttet en uddannet uddannelsesvejleder, der også er lærer på skolen. Det betyder, vi kender dig rigtig godt, når vi i fællesskab og i samarbejde med dine forældre, skal afgøre, hvad du skal efter 9. klasse. Du vil få to personlige samtaler med din vejleder. Desuden har vi særligt tilrettelagte uddannelsesdage, hvor vi bl.a. besøger ungdomsuddannelser.

Bliv inspireret af en bred vifte af linjefag og valgfag

Ved siden af de obligatoriske fag har du stadig mulighed for at have både linjefag og valgfag. Alle elever skal vælge et af vore otte linjefag, som strækker sig over hele skoleåret. Du følger dit linjefag min. to eftermiddage om ugen (med undtagelse af Friluftsliv) og deltager i de aktiviteter, der knytter sig hertil.

Udover dit linjefag kan du i 9. klasse have op til fire valgfag i dit ugeskema. Valgfagene vælges for ¼ år ad gangen, så du har mulighed for at komme rundt i fagpaletten og prøve en masse nye ting af.

Læs mere om vores linjefag her

Læs mere om vores valgfag her

Designcamp 2020

Kreativt Design-døgn på Rønde Efterskole For dig der er mellem…