Beach Volley-bane på vej

Der har de seneste dage, været travl nede foran hal 1. Rendegravere har fjernet masser af jord og der er blevet lagt stabilgrus. I næste uge kommer der sand, der skal der støbes stolper og så er vi klar til beach volley.