Besøg på Studstrupværket og gåtur til Kalø Bådelaug

Efter mange anderledes uger med projektopgave, brobygning, OSO og gallafest har vi nu noget så ualmindeligt som en almindelige skemauge…

I den anledning var naturfagsundervisningen flyttet til Studstrupværket, hvor 9. klasserne tog hul på forløbet om ‘bæredygtig energiforsyning’. Studstrupværket er for nyligt blevet ændret, så det ikke længere fyrer med kul og olie, men udelukkende fyrer med biobrændsel. Efter besøg på Studstrupværket var der gåtur til Kalø Bådelaug, hvor vi havde lånt et lokale til at følge op på besøget. Tak for lån af lokale til Kaløvig Bådelaug og for rundvisning til Ørsted!

Se alle billederne her.