Billedugen

Formål:

At anspore elevernes interesse for billeder og film.
At kvalificere elevernes arbejde med film og faste billeder.
At inspirere eleverne til at arbejde kreativitet.
At introducere eleverne for kunst.

Indhold:

Billedugen strækker sig over 5 skoledage fra 8.30 – 14.55.
To eller flere arbejder sammen – lærerteamet består af de to dansklærere og en billedkunstkyndig lærer.
Eleverne arbejder med analyse af en film, som senere indgår som hovedværk.
Eleverne arbejder med analyse af faste billeder.
Eleverne laver et praktisk kreativt produkt.