Biologi

På RE udbyder vi en varieret biologiundervisning, der målrettet arbejder henimod en afsluttende eksamen. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

De to overordnede emner er økologi og fysiologi

I økologien tager vi udgangspunkt i enten skoven eller havet som biotop. Fysiologien rummer forskellige aspekter lige fra cellens arbejde, menneskets indre organer og fordøjelse, til kroppens evne til at arbejde, fx i forbindelse med idræt.

Undervisningen

Undervisningen er opbygget af bl.a. oplæg fra elever og lærer, læsestof, praktiske eksperimenter og forsøg samt ture ud i naturen. Vi lægger vægt på at fremme elevernes glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger.

Undervisningen i biologi på RE har et omfang af 45 minutter pr. uge. Derudover har vi i løbet af skoleåret en naturfaglig uge, hvor vi arbejder tværfagligt med fysik/kemi.

Den samlede aktuelle indholdsplan for Rønde Efterskole kan downloades fra siden om gennemsigtighed.