Boglige fag

Boglige fag

Vi bestræber os på at tilpasse vores undervisning, så alle får mest muligt ud af den, hvad enten man har svært ved fagene, er verdensmester eller et sted midt imellem. Eleverne inddeles på stamhold, hvor fællesskab på tværs af færdigheder og dygtighed prioriteres højt. I tysk og matematik giver en niveaudeling desuden særligt gode muligheder for alle. Vi bruger skolens intranet i næsten alle boglige fag.

Boglige fag