Brand på Rønde Højskole og Efterskole

NYHED fredag aften.
Der er fredag aften klokken 20 udbrudt brand i den gamle hovedbygning på Rønde Højskole og Efterskole. Alle elever er ude af bygningen og i god behold. Vi opdaterer senere.

***
OPDATERING fredag aften kl 21.42. Branden på skolen er nu under kontrol og brandvæsenet er i gang med efterslukning. De elever, som ikke er hentet hjem vender snarest tilbage de bygninger som ikke er berørt af branden.
Tak for jeres hjælp og støtte!

***
OPDATERING lørdag kl 11.25
Hermed en update på situationen. Branden er slukket, og det berørte hjørne af den gamle bygning, som huser administration og elevværelser til efterskolen, er spærret af. Elever og personale handlede hensigtsmæssigt under hele evakueringen, og vi kan konstatere, at skolens beredskabsplan fungerede efter hensigten.
Alle efterskoleelever er nu hjemme og højskoleleverne er på skolen, da deres del af skolen ikke er berørt af branden.
Vi arbejder nu med at få overblik i forhold til genhusning og alle de mange praktiske udfordringer, der skal løses.

***

OPDATERING Søndag d. 27.1 2019 kl. 15.00

Skolens ledelse og bestyrelse er i gang med at planlægge hvordan og hvornår efterskoleeleverne kan vende tilbage til skolen, så vi kan genoptage dagligdagen. Efterskoleeleverne kan ikke vende tilbage i dag søndag den 27/1, men vi arbejder målrettet på at etablere pavilloner på skolens område, så undervisning og efterskoleliv kan fortsætte snarest. Vi har i dag ikke et præcist tidspunkt for, hvornår denne ordning kan træde i kraft, men vi forventer en hurtig løsning, så vi kan blive klar til at genoptage efterskoleforløbet.

Når eleverne vender tilbage vil de blive modtaget af skolens lærere. Der vil være en orientering om forløbet til elever og forældre og mulighed for samtaler.

Det er et mindre område af elevernes område, der er direkte ramt af branden, men den midterste del af tagkonstruktionerne i den gamle bygning er brændt og en stor del af bygningen har fået sod- og vandskader som følge af slukningsarbejdet.

Efterskoleelevernes øvrige boområder, klasselokaler, faglokaler, idrætsfaciliteter og spisesal er uberørte.

Efterskoleelever og deres forældre bliver informeret direkte pr. mail, så snart det er muligt at få den endelige plan på plads.

Højskolens undervisning er uberørt og kommende kurser i højskolen og sommerkurser samt diverse aktiviteter afvikles som planlagt.

Vi ser frem til snart at kunne genoptage dagligdagen på Rønde Efterskole.

***

OPDATERING mandag den 28.1. 2019 kl. 9.00

Kære alle

Vi arbejder i dag mandag med at genetablere administrationen, så vi beder om forståelse for, at der vil være ventetid på henvendelser. Vi forventer at kunne åbne telefoner i løbet af mandag, og efterhånden som vi de næste timer og dage får genetableret kontorpladser og får IT systemer op at køre, vil vi kunne besvare henvendelser. Vi beder jer om tålmodighed, og vi vil fortsat opdatere på hjemmesider og fb.

I stedet for telefonopkald vil vi henstille til at maile på post@rhe.dk, og vi vil så besvare henvendelsen efterhånden, som vi kan blive klar til det.

Samtidig arbejder vi videre med at genetablere beboelse for de efterskoleelever, som boede i den gamle hovedbygning. Denne vil fortsat være lukket af, uanset at skadegraden er forskellig rundt omkring i bygningen.

Det er planen, at eleverne snarest muligt genhuses et andet sted på skolens område. Vi forventer en afklaring på placering og proces i løbet af mandagen og ser frem mod at kunne modtage alle elever igen.

Med venlig hilsen fra alle på Rønde Højskole og Efterskole

***

Pressemeddelelse mandag den 28.01.19 eftermiddag

Der er dagen igennem blevet arbejdet på at finde genhusning af de berørte elever. Planen er, at efterskoleeleverne vender tilbage til skolen onsdag aften den 30. januar, hvor vi er klar til at modtage dem og deres forældre. Der vil være en orientering og samtaler omkring situationen.

Indkvartering vil foregå på skolens område, hvor eleverne fra den gamle hovedbygning vil komme til at bo sammen.

Der vil i denne uge blive opstillet midlertidige løsninger, men allerede fra næste uge forventer vi, at de mere permanente løsninger kommer på plads for både indkvartering, undervisning og administration.

Skolens telefoner er igen virksomme, men endnu har administrationen ikke adgang til alle databaser, så vi kan kun i ringe omfang sende mails ud. Vi forventer, at dette kommer til at fungere i morgen tirsdag. Vi har stadig ikke adgang til mailadresser på alle højskoleelever, som skal starte på torsdag, men vi er klar til at modtage jer, og højskolens dagligdag er ikke berørt.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe eller henvende dig på post@rhe.dk. Denne mail er aktiv. Dog beder vi fortsat om tålmodighed med henvendelser, da vi arbejder på højtryk med at genetablere hverdagen for efterskolen og administrationen.

Mange tak for hilsner og tilbud om hjælp fra nær og fjern. Det glæder os at mærke jeres opbakning.

***

Opdatering tirsdag 29.1.19 morgen – På vej mod en hverdag.

Efterskolelærere og øvrige ansatte er i fuld gang med at planlægge og gøre klar til, at efterskolens elever kommer tilbage onsdag, mens højskolens lærere har fokus på at lave den bedste undervisning og afslutning for januarholdet og gøre klar til et fyldt februarhold, der rykker ind senere i denne uge. Lokalemæssigt rykker vi lidt sammen ind til pavillonerne til undervisning og administration er genetableret – forventeligt i næste uge.

Vi arbejder på så hurtigt som muligt at genoprette dagligdagen og fortsætte forløbene med begge vores dejlige elevhold.

Vi oplever, at alle vore samarbejdspartnere – både virksomheder, private og offentlige instanser, politi og beredskab har reageret hurtigt og professionelt, og givet hjælpen til os 1. prioritet, hvilket har betydet, at vi hurtigt har kunnet fortsætte skolens virksomhed. Det er vi meget taknemmelige for.

Tak til alle vores venner og jer, der sender os hilsner og tanker. Tak for jeres opbakning til os. Det betyder meget for os at vide, at så mange tænker på os, og at nogle tilbyder hjælp. Vi oplever stor velvilje fra mange sider. Her i første fase har vi professionelle fra skadeservice og forsikring inde over til at rydde op og klargøre med opstilling af pavilloner og genetablering af klasseværelser, før efterskoleeleverne kommer tilbage. Der arbejdes på højtryk. Senere kan der blive brug for hjælp af forskellig slags, og vi vil til den tid melde ud i samarbejde med Rønde Højskole og Efterskoles Venner – evt. via deres hjemmeside.

Politiet har ikke afsluttet deres undersøgelser endnu, og vi vil henvise til Østjyllands Politis orienteringer i denne sag.

De næste dage bliver der lagt en klimaskærm om bygningen, og på de indre linjer er vi i gang sammen med forsikring og andre rådgivere at få et overblik over den procesplan, som retter sig mod renovering og nybygning i den skadede bygning.

Her på Rønde Højskole og Efterskole er vores vigtigste fokus at drive skole, og denne prioritering fortsætter vi med at have over de næste dage og uger. Vi beder om forståelse for og opbakning til dette i den kommende tid.

Kærlig hilsen alle på Rønde Højskole og Efterskole

Birthe Diederich og Gorm Skovsgaard, efterskolen

Birgit Fuglsbjerg, højskolen