Brobygning

Formål:

At opfylde loven om 10.klasse.
At tilgodese uafklarede elever i 10. kl i forhold til deres uddannelsesønsker, så de opnår afklaring i forhold til uddannelses- og erhvervsvalg.

Indhold:

Alle 10. klasses elever skal ifølge lovgivningen bo på skolen i forbindelse med brobygning. Vi brobygger til ungdomsuddannelserne i Grenå, Rønde og Århus. Transporten til og fra brobygningsskolen betales af skolen.