Navn: Morten Springborg

Alder: 43 år

Bopæl: Risskov

Gift med: Sara og har Jonathan 8 år og Anna på 12.

Født i: Hjortshøj 1980

Ansat siden: 2011 efter at have arbejdet 4 år på en friskole i Århus

Underviser i: Matematik, friluftsfag; Klatring, Mountainbike, Kajak og Friluftsliv (har også tidligere undervist i Løb, Fysik og naturfag)

Interesser: Alt med friluftsliv og han er specielt vild med kanoture, der giver muligheder for at fiske og lave bål.

Uddannet: Aarhus Lærerseminarium 2007 

De succeser eleverne oplever, tager de med videre i livet, og det skaber en robusthed til at møde udfordringer

Morten Springborg

Morten Springborg er en person med mange talenter, han har i mange år været fast mand på Friluftslinjen, underviser i mange forskellige fag, har roet mere i kano end de fleste og er lidt af et matematisk geni. Og den del gav en smule slinger i valsen, da han skulle vælge uddannelse. Han var dygtig til tal og læste endda Økonomi på Handelshøjskolen i Aarhus inden han efter endt uddannelse havde svært ved at se sig selv i finansverdenen. For da det kom til at vælge uddannelse måtte han afprøve forskellige retninger, for at mærke efter, hvad der faktisk gav glæde og mening i livet. 

Der skulle et job i Brugsen og en tid som lærervikar til, før Morten fik øjnene op for lærergerningen. Som lærervikar på en skole med minoriteter, specialklasser og masser af børn, oplevede Morten glæden ved arbejdet som lærer: “Det var fedt fordi jeg var god til det. Jeg tror jeg er god til at skabe en balance mellem sjov og ballade og seriøs læring. Jeg fik en masse smil og glæde, og det gav bare så meget mening og havde stor værdi for mig,” fortæller Morten.  

På rejse for at finde lillebror

Fra en kærlig opvækst i en arbejderfamilie har Morten lært nogle livslektier han ikke ville være foruden. Som enebarn var det største ønske at få en lillesøster eller lillebror, og det ønske gik i opfyldelse, da Morten var 10 år, hvor han sammen med sine forældre tog til Colombia for at hente hans fireårige lillebror hjem. Han husker det som en kæmpe oplevelse at få en bror og oplevelsen, husker han for evigt, “jeg kan tydeligt huske alt fra den rejse, fordi det var så stort. Jeg husker f.eks. den gade vi kørte på, hvordan der så ud, og alle de indtryk jeg fik den dag vi hentede min lillebror,” siger han. At gå fra at være enebarn til at have, en lillebror har betydet meget for Mortens oplevelse af, hvor vigtigt det er for alle børn at være en del af et stærkt fællesskab lige meget om det er i søskendeflokken, når man dyrker sine fritidsinteresser eller på efterskole. 

Man skal arbejde for det man vil opnå

En anden livslektie han har med fra barndomshjemmet i Hjortshøj, er at man skal arbejde for det man vil opnå. Det bruger han aktivt i hverdagen på Rønde Efterskole, hvor han og lærerkollegerne arbejder på at motivere efterskoleeleverne til at arbejde for deres håb og ønsker for livet. Det er blandt andet også noget, han arbejder med eleverne om på Friluftslinjen: “Eleverne oplever undervejs ting, der kan være hårde og svære. Når vi er på tur, oplever de at rygsækken er tung, at de fryser, eller at det er svært at få gang i bålet. Men det er netop oplevelsen af at gennemføre en vandring selvom rygsækken var tung, at få varmen igen f.eks. ved at bygge en sauna eller endelig få gang i bålet og juble over det, der er afgørende. De succeser de oplever, tager de med videre i livet, og det skaber en robusthed til at møde udfordringer,” siger Morten.  

Med FDFs værdier i rygsækken

Morten startede til FDF som seksårig, og det har været med til forme ham som den lærer han er i dag, “jeg oplevede nogle gode rollemodeller og det var trygt at være en del af. Hver gang jeg var til FDF, følte jeg at der blev taget godt hånd om mig, og det gav et solidt ståsted. Jeg oplevede en favnende kultur, hvor der også var plads til dem, der ellers havde svært ved at passe ind.” Kulturen møder han også som lærer på linjefaget Friluftsliv, hvor eleverne ikke nødvendigvis skal passe ind i en bestemt ramme eller leve op til bestemte kriterier: “Friluftslivet er fordybelse gennem fysiske aktiviteter som at lave bål, bygge hule eller andre aktiviteter. Man kan gå lidt væk, hvis man har brug for det, og alligevel, være en del af fællesskabet. Det er nemmere at tage en pause på ens egne præmisser, når man dyrker friluftsliv end hvis man går til ballet eller badminton.” Morten fortæller at friluftslivet netop fungerer som en slags pause, hvor eleverne fjerner sig fra hverdagens travle program “en matematisk redegørelse kan fylde meget hos eleverne, men de glemmer den lynhurtigt, når vi sidder omkring bålet,” siger han.    

Ud af døren med friluftsliv, kærlighed til naturen og glæde i livet

Morten håber at eleverne vil tage glæden ved friluftsliv og lysten til at tage på tur med, når de en dag forlader Rønde Efterskole. Han håber, at have inspireret sine elever til at tage godt vare på naturen og blive mere klimabevidste. I det hele taget mere bevidste om at finde glæden i livet, der måske eller måske ikke involverer et skift fra finansverdenen til et job som efterskolelærer.