Kort om Maj

Maj Kiel Rasmussen

Det er hverdagen der knytter os sammen

Hjemvendt fra linjefagstur og weekend møder vi Maj, der er ny lærer og underviser i matematik, dansk, BodyCross Fitness for piger og forskellige valgfag. Hun er nyuddannet lærer og er startet på Rønde Efterskole efter sommerferien. Vi har taget en snak med hende om, hvorfor hun ville arbejde på en efterskole og hvad det er, efterskolen kan. 

Hun har selv gået på efterskole og der var hendes oplevelse, at lærerne havde mere tid, ro og overskud, hvilket resulterede i en langt stærkere relation. Derfor oplever hun også fællesskabet som en kæmpe styrke, da det er gennem den og relationerne at dannelsen af eleverne bliver stærk. “På Rønde Efterskole har vi mulighed for at møde eleverne i forskellige kontekster og dermed måske har nemmere ved at se det hele menneske. Og eleverne møder også mig, når jeg står og sveder til Bodycross, styrer rengøringstjansen eller underviser dem i, hvordan de skal løse ligninger. Det er en meget mere helhedsorienteret måde at møde hinanden, og dermed styrker det relationen.” 

Maj fortæller, at det er i hverdagen, at eleverne bygger fundamentet for stærke relationer og fællesskab. “Et fællesskab hvor vi er sammen om alt, sammen om at få en hverdag til at fungere. Uden hinanden ville dagen ikke hænge sammen.” For alle eleverne spiller nemlig en vigtig rolle, når efterskolemaskineriet skal køre. De kan ikke bare gemme sig i et hjørne eller fjerne sig fra fællesskabet. Når vi lykkes med at bringe eleverne konstruktivt i spil i fællesskabet, så får de øje på deres eget potentiale. Selvfølgelig skubber vi nogle grænser hos nogle af eleverne, men som lærere er vi med hvert skridt af vejen og skaber trygge rammer. Det er vigtigt for mig, at eleverne får en forståelse for, at vi alle har et ansvar for at skabe et godt efterskoleår, og ofte kræver det ikke mere end et smil, at få andre til at føle sig inkluderet.”

Når vi spørger ind til, hvad det er Maj glæder sig mest til gennem det igangværende skoleår, fortæller hun: “Jeg glæder mig til at få en masse stjernestunder med efterskolen. At vi sammen får nogle gode og spændende oplevelser, både på skolen men også på ture væk fra skolen. Det bliver spændende at lære eleverne godt at kende og følge dem i deres personlige udvikling og se deres relationer til hinanden blive stærkere.” Hun håber på, at kunne se tilbage på et efterskoleår på Rønde Efterskole som et år med et særligt fællesskab og stærke relationer. Et år, hvor de små ting i hverdagen, har knyttet os stærkere sammen.