At trives i fællesskabet

For at sikre, at vores elever trives og finder ind i fællesskabet, arbejder vi på RE struktureret med relationsarbejde. Det betyder, at vi har strukturer i hverdagen, som hjælper de ansatte med at få øje på og handle på elevers eventuelle mistrivsel.

Nogle af de vigtigste tiltag i forhold til det relationelle er:

Trivselsrådet

Efter norsk inspiration arbejder vi med et trivselsråd. Trivselsrådet består af 5 demokratisk valgte elever fra forskellige boområder. For at blive valgt som trivselsrådsrepræsentant skal man være god at tale med og i stand til at overholde tavshedspligt. Ud over elevrepræsentanterne består trivselsrådet af en lærerrepræsentant og en forstander. Det er trivselsrådets opgave sammen at sørge for den generelle trivsel på skolen og hjælpe hinanden med at have øje for, om alle elever trives og har sociale relationer.

Trivselsstrategi

Alle skoler arbejder med en antimobbestrategi. På RE kalder vi vores en trivselsstrategi for at understrege det proaktive. I kan læse vores trivselsstrategi her.

Kontaktgrupper og kontaktgrupplærere

Alle elever er tilknyttet en kontaktlærer, som de mødes med ugentligt. I kontaktgruppen har man både praktiske og sociale opgaver sammen. Vi arbejder på RE med en kontaktgruppeårsplan, som sikrer, at alle elever arbejder med de samme trivselstiltag uafhængigt af hvilken kontaktlærer, de er tilknyttet. Et af tiltagene i årsplanen er strukturerede samtaler mellem elev og kontaktlærere.

Sociale arrangementer i fritiden

For at understøtte, at eleverne selv er med til at tilrettelægge arrangementer i fritiden, arbejder vi med et månedsudvalg. Et månedsudvalg består af to kontaktgrupper, som i samarbejde med en lærer tilrettelægger en række frivillige og obligatoriske arrangementer en måned ad gangen. Arrangementerne kan være kæmpestore eller helt små.

Klubaktiviteter

I fritiden arbejder vi også med klubber. Til at starte med udbyder hver lærer en klub, som man kan være medlem af, klubaktiviteten kan være alt fra en strikkeklub til en grillklub. Senere opretter eleverne selv klubber, hvor de inviterer alle kammerater til at deltage.

Pædagogiske handleplaner

På RE arbejder vi med pædagogiske handleplaner. De pædagogiske handleplaner er etårige og udtryk for, hvilke pædagogiske fokuspunkter, vi ønsker i et skoleår. Du kan se handleplanen for indeværende skoleår her.

Kvalificeret relationsarbejde

En væsentlig del af relationsarbejdet handler om uddannelse af lærerne, så vi opnår et fælles sprog. Vi har igennem en længere årrække haft et godt samarbejde med erhvervspsykolog Kristina Mølgaard. Kristina er ofte med når vi ved skolestart tager hul på arbejdet med de pædagogiske fokuspunkter. Derudover afholder Kristina Mølgaard tre gange årligt supervision i grupper for hele lærerkollegiet. Det betyder, at alle lærere er øvede i at tale sammen om, hvordan vi arbejder med vanskelig opgaver relationelt og pædagogisk.