Kort om Tanja

Navn: Tanja Refsing

Født i: 1979

Bopæl: Rønde

Underviser i: Global Iværksætter, tysk, fællessang og er desuden uddannelsesvejleder

Familie: Gift med Thomas, 2 børn og 5 høns

Ansat siden: 2006

Uddannet: Folkeskolelærer med linjefag i dansk, tysk, musik og religion

Tanja Refsing - Global Iværksætter

Der er en risiko ved at være Global Iværksætter. Man risikerer at blive ramt af at ville ud og gøre en forskel.

Tanja Refsings hjerte banker for hendes linjefag, Global Iværksætter på Rønde Efterskole, hvor hun gennem sit engagement inspirerer sine elever til at tage ansvar for vores verden. I undervisningen og gennem projekter på linjefaget viser hun eleverne, at selv små handlinger kan have stor betydning for mennesker, som bor på den anden side af jorden. Det er den slags oplevelser, der efterlader spor hos eleverne og gør dem bevidste om deres eget potentiale.

Tanjas mission

Missioner kan være risikofyldte, det har vi set i mange Hollywoodfilm. Selvom efterskolelærer Tanja Refsings mission måske er knap så sprængfarlig, som dem vi ser i en Bond-film, så ved hun, at det er med en vis risiko, hver gang hun og en ny flok elever sætter ud på deres Global Iværksætter-mission i begyndelsen af et nyt skoleår. Eleverne risikerer nemlig at blive ramt af at ville gøre en forskel – og det bliver ‘point of no return’ for mange.  

Det er tydeligt at mærke på Tanja, at hun befinder sig på sin rette hylde på Rønde Efterskole, hvor hun kan kombinere lærerfaget med hendes filantropiske passion. Man kan slet ikke tage fejl af hendes engagement, når talen falder på Global Iværksætter, og hvorfor det er vigtigt lige netop at udbyde dette fag.

Som i enhver god film må heltene – altså eleverne på Global Iværksætter – gå så grueligt meget igennem før deres mission er fuldført. Heldigvis er der ingen ægte bad guys på Rønde Efterskole, men derimod står eleverne overfor nye, ukendte opgaver, som de i fællesskab skal løse. Tanja fortæller, at efterskoleeleverne i løbet af skoleåret, skal udvikle og gennemføre projekter, som gør en forskel for børn og deres familier i Kirgisistan. Det kan dog også være en krævende, men lærerig opgave for eleverne – Det oplever Tanja hvert år på linjefaget Global Iværksætter – og det er en af drivkrafterne bag hendes arbejde som linjefagslærer på Global Iværksætter.   

En verden uden for efterskolens trygge rammer

Tanja vil vise eleverne på Global Iværksætter, at der findes en stor verden uden for efterskolens trygge rammer, som bliver påvirket af elevernes daglige valg. Derfor mener hun også, at en af hendes fineste opgaver som lærer på Global Iværksætter er at inspirere eleverne til at gøre en forskel for andre og vise dem, at selv de handlinger, som umiddelbart kan virke små, kan gøre en kæmpe forskel både ude i den store verden, men også for dem selv. “Jeg vil vise eleverne, at det er meningsfuldt at engagere sig i noget – både lokalt, men også i en sag ude i verden. At det nytter både for dem på den anden side af jorden, men at det også falder tilbage på én selv. Derfor er det vigtigt at eleverne gennem undervisningen og projekterne oplever og mærker, at de gør en forskel – at deres projekter nytter.” 

Projekterne nytter

At elevernes hårde arbejde på efterskolen gør en stor forskel for mange børn og unge og deres familier i Kirgisistan, er der ingen tvivl om. De penge, som eleverne på Rønde Efterskole igennem mange år har indsamlet, giver bl.a. familier mulighed for at sende deres børn i skole og dække de grundlæggende behov for mad og tøj, som giver tryghed i hverdagen. 

Handlinger der efterlader aftryk

Men økonomisk hjælp er ikke alt efterskoleeleverne giver videre til børnene i Kirgisistan, fortæller Tanja. For Tanja bliver Global Iværksætter-projektet især meningsfuldt, når hun oplever, den opmærksomhed og det nærvær, som efterskoleeleverne udviser, når de besøger de udsatte familier i Kirgisistan. Det er mindst lige så værdifuldt som pengene – hvis ikke mere. 

Gang på gang ser Tanja, hvordan de lokale børn blomstrer, når efterskoleeleverne finder fodbolden frem, fletter pigernes hår eller bare lytter til deres fortællinger: “Det har en kæmpe værdi, at de går ud og møder de familier, vi hjælper økonomisk. At de sætter sig i deres hjem og hilser på dem og lytter til dem. Det betyder noget!” Hun uddyber: “Efterskoleeleverne behandler børn som børn. Børnehjemsbørnene er ofte børn, som har måttet blive voksne alt for tidligt af forskellige årsager. Så det at efterskoleeleverne bare spiller fodbold med dem i 3 timer eller spiller Uno, det er så betydningsfuldt , fordi børnene vi møder i Kirgisistan alle sammen har noget med i bagagen, som børn ikke bør opleve.”  

Derfor er det også Tanjas ambition, at gøre hendes elever opmærksomme på, at deres handlinger måske ikke redder verden nu og her, men det nytter. Det aftryk, som de efterlader sig hos de børn og familier, de har hjulpet både økonomisk og menneskeligt, er værdifuldt og kommer også til at gøre en forskel på sigt. 

Selvudvikling der smitter 

I alle gode filmproduktioner er det hovedpersonen selv, der gennemgår den største personlige forandring – Og sådan er det også for eleverne på Global Iværksætter. Selvom der på papiret står, at Global Iværksætter-linjens formål er at udvikle og gennemføre projekter, der skal gøre en forskel for børn og unge i Kirgisistan, så er det lige så væsentligt for Tanja, at projekterne også rykker noget i eleverne selv. “Vi lærere sætter rammerne for, at eleverne i løbet af skoleåret udvikler sig og får nogle projekter, hvor de måske står med lidt rystende knæ og bliver skubbet lidt ud over kanten – Og bagefter kan de bare mærke, at det har gjort en forskel for dem selv, at de turde.”  

Derudover er det en stor glæde for Tanja, når hun flere gange har oplevet at Globals Iværksætters arbejde spreder sig som ringe i vandet på Rønde Efterskole. For det er nemlig ikke kun eleverne på selve linjefaget, der bliver grebet af den gode stemning og bliver inspireret. Ofte kommer tidligere elever op til Tanja og fortæller, hvordan de efterfølgende er blevet “Global Iværksætter-agtige,” ved at engagere sig i frivillige foreninger, udvalg på deres uddannelse eller har ændret livsstil, fordi de har set, at det nytter at engagere sig. 

Sidste akt

Når skoleåret når sidste akt, og det er tid til at sende eleverne videre ud på nye eventyr, ved Tanja, at eleverne på Global Iværksætter har fået mange værdifulde oplevelser med i rygsækken. Oplevelser som har rykket efterskoleelevernes syn både på dem selv og omverden. Med andre ord: Missionen er fuldført.