Kort om Helle

Navn: Helle Rosholm

Alder: 39.

Bopæl: Grenaa, gift og har tre piger på 5, 8 og 10 år.

Fritidsinteresser: Helle maler og udstiller i sin fritid. Hun kan godt lide at lave mad og især hvis hun kan forkæle sin familie og venner.
Når hun har ferie foregår det på camping eller en klatrevæg i Italien.

Anciennitet: Snart 2 år som efterskolelærer på Rønde Efterskole.

Uddannelse: Kandidat i kunsthistorie, retorik og formidling

Underviser i: Dansk, engelsk og billedkunst

Helle Rosholm

Eleverne skal opleve den der ‘hvad-rager-det-mig-faktor’

Helle Rosholm, der underviser i dansk, engelsk og billedkunst er meget klar i spyttet, når man spørger hende, hvad der udgør en god undervisning. “Alt, hvad vi laver, skal have en hvad-rager-det-mig-faktor. Arbejder vi f.eks. med racismens historie i USA, så skal jeg som lærer formå at gøre det vedkommende for eleverne og deres hverdag. Det er sådan, at vi skaber det bedste grundlag for læring.”

Helle har oprindeligt læst kunsthistorie, retorik og formidling på universitetet. Undervejs i uddannelsen blev hun tilbudt at undervise som instruktør. Her gik en prås op for hende. Undervisning er det, hun brænder for. 

Efter endt kandidatuddannelse har hun arbejdet en årrække i Folkekirken med undervisning, relationer, PR og kommunikation, men det var som om, at der skulle mere til. “Jeg faldt over Rønde Efterskole, fordi jeg kunne spejle mig i værdigrundlaget. Blandt andet det, at der var sat tid af til sparring og vidensdeling kollegaer imellem, og at det faktisk bliver set som et reelt aktiv, har stor værdi for mig. Det er bestemt ikke alle uddannelsesinstitutioner, der har overskud til at prioritere sådan, og det er ærgerligt, fordi der er tydeligt, at det skaber værdi for eleverne på daglig basis.” 

Trivsel er afsæt for læring

Forventningerne, som Helle havde til efterskolelivet blev opfyldt, og hun mener også at efterskoleformen kan noget helt særligt, helt fra overordnet dannelse til noget så lavpraktisk som, at vi taler ordentligt til hinanden. “Selvom det faglige bliver prioriteret højt, så sætter jeg elevernes trivsel højt. Det er en forudsætning for læring, at eleverne er veltilpasse og i trygge omgivelser. Det er her, læring og faglighed bliver løftet til et højere niveau, hvor der er plads til store spørgsmål og skæve tilgange.” 

Helle elsker at modtage et nyt efterskolehold, fordi det er som at løse en gåde, da klasserne er forskellige fra år til år. Hvordan fungerer denne klasse bedst? Hvem skal sidde sammen? Hvilke forudsætninger har den enkelte elev og klassen som helhed for at tilegne sig ny viden? Hun skal også finde ud af, hvem der har god indflydelse på hinanden? Det er blandt de spørgsmål, hun stiller sig selv for at få gåden til at gå op. Når gåden er løst, skaber det de mest optimale læringsvilkår. 

Hvad-rager-det-mig-faktoren skaber selvforståelse 

Helle bruger sin kreative baggrund aktivt i undervisningen, hvor de i både dansk og engelsk arbejder med kunst og musikalske udtryk. “Koblingen mellem fagene skal åbne deres øjne for en forståelse for kulturelle, historiske og politiske strømninger.” Men udover at forbinde fagene med hinanden, kobler hun også emnerne til nutiden. “Har vi begivenheder, der skete for 200 år siden, så trækker vi tråde frem til i dag. Vi arbejder på den måde med at forstå vores egen kultur og historie. Når eleverne bliver opmærksomme på, hvad de selv er gjort af, så er det også nemmere at forstå den omgivende verden og andre menneskers adfærd. Det handler også om, at åbne elevernes øjne for at reflektere og gøre dem mere robuste til et ungdomsliv med store og svære beslutninger. Forståelsen af, hvem de selv er, kan skabe en forståelse for, at de ikke står alene i verden med deres problemer. Det er et godt grundlag for et ungdomsliv i balance. Når eleverne får den forståelse, så ved jeg at hvad-rager-det-mig-faktoren er lykkedes.”