Elevforeningen

Efter et dejligt ophold på Rønde Høj- og Efterskole, sidder du forhåbentlig tilbage med mange gode oplevelser og minder samt med lysten til fortsat at bruge tid på skolen. Dette giver vi dig muligheden for – og vi er meget taknemmelige, hvis du griber den.

Elevforeningens bestyrelse består af ni tidligere høj- og efterskoleelever samt en suppleant, og vores arbejde består bl.a. i at holde kontakten mellem alle tidligere høj- og efterskoleelever og de to skoler i Rønde.

Vi vil gerne give dig mulighed for at vende tilbage til skolen gennem arrangementer for vores tidligere elever. Vores intention er at skabe rum til at vende tilbage og nyde den gode stemning, der er på skolen samt møde tidligere kammerater og lærere.

Elevstævne

Første lørdag i oktober er der et årligt elevstævne for begge skoler med hygge, workshops og foredrag i et fastlagt dagprogram fra kl. 10-17, hvorefter vi siger tak for en god dag. På dagen er der mulighed for at mødes med sine holdkammerater samt skolens lærere. Der vil endvidere være en særskilt fejring af jubilarårgangene denne dag, ligesom elevforeningen her afholder sin generalforsamling.

Se programmet her:

10.00 – 11.00 Ankomst og kaffe
10.20
10.30 Generalforsamling i Elevforeningen
11.00 – 12.00 Fællessang
12.00 – 13.30 Frokost – jubilarer og andre – fejring? – sangindslag, jubilartale, om genopbygning. 
13.30-15.00
13.30 – 16 00 Volley (Hal2)

Badmintonturnering (Hal1)

Vandretur til Baunehøj

Fodbold (Multibanen)

BrætspilsCafé (dagligstuerne)

15.00 – 16.00/1630 Kaffe for jubilarer og fotografering

Elevforeningen sælger Fotos ?

15.00 – 16.00 Kaffestationer i 

SportsCafé

Begge dagligstuer

16.00 – 16.30 Rundvisning 

Efterskolen (Start i foredragssalen)

Højskolen(start i Teatersalen)

16.30 – 17.00 Afslutning og Tak for idag, sang, Om den nye HS sangbog, Farvel

Andre arrangementer

Udover Elevstævnet og gensynsweekender/-dage afholder Elevforeningen nogle aftenarrangementer i løbet af året, som giver dig endnu en mulighed for at mærke høj- og efterskoleånden. Vi har bl.a. afholdt forskellige arrangementer om foråret, såsom sangaften eller foredrag. Ligeledes afholder vi julebanko i november eller december for alle tidligere og nuværende elever. Har du en god ide til et arrangement, hører vi meget gerne fra dig.

50-kroners klubben
Et andet af Elevforeningens initiativer er 50-kroners klubben, som igennem flere år har givet økonomisk støtte til elever, der ikke selv kan betale for et ophold på skolen. Dette giver dem mulighed for at få et ophold på høj- eller efterskolen på lige fod med alle andre elever. Vi opfordrer dig til at støtte 50-kroners klubben, således at du er med til at give økonomisk trængte elever et ophold på en af skolerne. For at støtte 50-kronersklubben skal du rette
henvendelse til skolens kontor.

Vi håber, at du vil deltage i nogle af vores arrangementer og derigennem holde kontakten med dine tidligere lærere og skolekammerater.

Hold øje med vores kalender på Højskolens og Efterskolens hjemmeside, hvor datoer for både elevstævne og gensynsweekend/-dage samt andre arrangementer vil blive opslået.

Har du spørgsmål i forbindelse med Elevforeningen, kan vi kontaktes på elevforening@rhe.dk