Elevråd

Formål:

At sikre et demokratisk elevorgan, der er med til, at præge skoleåret gennem behandling af emner og problemstillinger der vedr. elevholdet.
At styrke elevernes demokratiske dannelse.

Indhold:

Elevrådet mødes efter behov men mindst en gang om måneden.
Efter 4-6 uger af skoleåret vælger hver klasse en repræsentant til elevrådet.
Elevrådet kommer med forslag til arrangementer.
Elevrådet 1. behandler indkomne forslag og fremsætter efter eget skøn forslag og emner til høring på lærermøderne.
En af efterskolelærerne holder møde med elevrådet.