Engelsk Dag

Formål:

At sætte fokus på engelsk mundtlighed.
At forberede eleverne på den mundtlige prøve.
At styrke elevernes lyst og evne til at tale engelsk.
At give eleverne indblik i kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande.

Indhold:

Oplæg fra foredragsholder om samfundsforhold og historie i engelsktalende lande.
Gruppediskussioner (grupper blandet af elever i 9. og 10. klasse).
Gruppeoplæg i forbindelse med emneområder opgivet til den mundtlige prøve.
Arbejde med synopser.