Engelsk

Engelsk

I engelsk arbejder vi med udgangspunkt i Undervisningsministeriets nyeste opdateringer af ”Fælles Mål” for faget samt Vejledning til prøverne i engelsk. Overordnet set, skal det engelske sprog kunne hjælpe eleverne med at kommunikere i deres aktuelle og fremtidige verden, med at forstå deres egen og andres kulturer bedre og forsøge at forberede eleverne på et liv i et globalt samfund.

På Rønde Efterskole bærer engelskundervisningen præg af en legende tilgang til sproget og alsidige arbejdsmetoder. I første omgang er det vigtigt for os, at skabe tryghed og forståelse i sprogfaget. Derefter tager vi fat på at udvide; ordforråd, grammatisk forståelse og  materialebanken. Vi bruger året på at skabe dybde og sammenhænge, og på at lære hvordan vi kan se den engelsktalende verden og Danmark ud fra forskellige perspektiver.

Engelsklærerne er passioneret, nysgerrige og fagligt opdateret. Vi har et stærkt samarbejde i faggruppen, hvor vi diskuterer nye tiltag, materialer, aktiviteter og aktuelle emner. Vi arbejder bl.a. med emner som; Gamechangers and First movers, History and politics, Youth and Identity, Incredible Stories, Fighting for a better world, Heroes, Extremes og Global Citizens, uden at det nødvendigvis betyder, at klasserne arbejder med de samme emner. 

Vores undervisning er IT-baseret og alt materiale ligger tilgængeligt for elever online. Vi har vores egen hjemmeside, hvor vi efterhånden har opbygget et stort lager af tekster på mange niveauer. Det lager drager eleverne også nytte af ved årets afslutning, hvor sidste sløjfe skal bindes ved sommerens prøve. Vi bruger forskellige digitale platforme og skabeloner til præsentationer, lege og grammatik, og gør brug af forskellige online engelsktalende medier, som aviser, magasiner, kommentarer, musik, TED Talks, dokumentarer, film og meget mere.

Engelsk på Rønde Efterskole skal skabe forståelse for en global verden, hjælpe til at kunne kommunikerer i dén og lyst til at være en del af den.

Cambridge IGCSE Engelsk

I 10. klasse på Rønde Efterskole tilbyder vi valgfaget Cambridge IGCSE Engelsk. Valgfaget er en selvstændig international eksamen og er en overbygning på dine almindelige engelsktimer.

Læse mere om Cambridge IGCSE Engelsk her

Den samlede aktuelle indholdsplan for Rønde Efterskole kan downloades fra siden om gennemsigtighed.