Engelsk

Engelsk

Udgangspunktet i engelskundervisningen er, at eleverne gennem aktiv medvirken og brug af sanser og intellekt tilegner sig et nuanceret og funktionelt sprog. Derfor er undervisningen præget af kreative tilgange, der blandt andet involverer musik, litteratur, drama og billedmedier. Sproglige færdigheder udvikles gennem aktiv medvirken i timerne og – især for den skriftlige del – som lektie.

IT i engelskundervisningen

I undervisningen indgår IT som en naturlig del. Faget engelsk har sin egen hjemmeside på Rønde Efterskole, hvor vi efterhånden har opbygget et stort lager af engelske tekster på mange niveauer. Der hører skriftlige opgaver til alle emnerne. Det skriftlige arbejde giver ofte en ekstra fordybelsesdimension. Hjemmesiden er også udgangspunkt for vores grammatikteori.

Emneeksempler

South Africa and Nelson Mandela, The American Civil Rights Movement 1950- 1970, Martin Luther King, The Supernatural, Youth and Identity, Eating Disorders, The Amish, School Shootings, Big City Problems, Street Children and Charity, Homeless in London, The Rebellion in Brixton, Racism in England, South Africa, The USA and Denmark, Gandhi and The British Colonies, Rock Music, Globetrekking etc.

“Tell me and I forget. 
Teach me and I remember. 
Involve me and I learn.” 

Benjamin Franklin (American Statesman, Scientist, Philosopher, Printer, Writer and Inventor. 1706-1790)

Cambridge IGCSE Engelsk

I 10. klasse på Rønde Efterskole tilbyder vi valgfaget Cambridge IGCSE Engelsk. Valgfaget er en selvstændig international eksamen og er en overbygning på dine almindelige engelsktimer.

Læse mere om Cambridge IGCSE Engelsk her

Designcamp

Designcamp 2020

Kreativt Design-døgn på Rønde Efterskole  For dig…