Fagdage

Formål:

At elever og lærere får mulighed for at fordybe sig i et enkelt fag i et længere tidsrum.
At give mulighed for alternative undervisningsmetoder, som kræver længere sammenhængende tidsmæssige forløb.
At tilgodese fag, som i årets forløb har været udsat for mange aflysninger i det normale ugeskema.
At sikre at alle fag får den undervisningstid, vi har afsat.

Indhold:

Fagdage er dage, hvor det obligatoriske skema brydes op så de enkelte fag har flere sammenhængende timer eventuelt parallelt med andre klasser.
Fagdage løber typisk over en formiddag 8.30 – 11.45 eller en eftermiddag 12.45 – 14.55.
Det er dage, som også giver større mulighed for at lave ture ud af huset.