Fagudvalgsarbejde

Formål:
At kolleger inspireres og inspirerer.
At sikre vidensdeling imellem fagkolleger.
At sikre en løbende udvikling af undervisningen.
At sikre at fagene er ajour.
At fremme samarbejdet mellem kolleger.
At danne udgangspunkt for tværfaglighed.

Indhold:
Møder i fagudvalgene ca. hver 3. uge. Fagformanden indkalder til møderne og laver dagsorden.
Man skiftes til at gennemgå en ide eller et forløb.
Konkrete forslag til undervisningsforløb udarbejdes, materialer til eleverne fremstilles/bestilles.
Man præsenterer hinanden for spændende materialer, hjemmesider etc.
Man holder hinanden ajour mht. relevante kurser.