Forældrene siger

Forældrene siger

Rønde Efterskole er et sted, hvor de unge mennesker udfordres i at kunne klare sig selv og gøre sig erfaringer med at mestre livet. De er på intet tidspunkt på dybt vand men hjælpes og guides af kyndige voksne mennesker, som vil dem det bedste. Vores søn har fået en oplevelse for livet.

Læs hele Peter og Dianas udtalelse

Hvorfor valgte i Rønde Efterskole?

Vi valgte Rønde Efterskole, fordi den har en god badmintonlinje.  Vi var på besøg, og efter dette besøg var vores søn ikke et sekund i tvivl om, at det var her, han gerne ville gå. Som forældre havde vi også en god mavefornemmelse af stedet. Der var en rar atmosfære, og vi følte os taget godt imod.

Hvilket linjefag gik dit barn på?

Badmintonlinjen

Hvad var dit barns oplevelse af efterskolen?

Kort og godt: han syntes, det var MEGA FEDT!!! Han har nydt sit ophold fuldt ud og kom kun hjem, når der var tvungen hjemmeweekend. Det var dejligt for ham at kunne tilbringe så meget tid med en sport, som han er så glad for. Han har knyttet venskaber på kryds og tværs. Han har haft et hav af fantastiske oplevelser: de mange ture med badmintonlinjen, skituren til Norge, halvmaraton i Århus samt de mange sociale aktiviteter på skolen.

Har dit barn gennemgået en udvikling – hvordan?

Som forældre har vi en oplevelse af, at det er et andet barn, der er kommet hjem, end det vi sendte af sted. Han hviler mere i sig selv og fokuserer ikke så meget på, hvad andre tænker om ham. Han er blevet mere moden og selvstændig og ikke så afhængig af vores hjælp. Vi oplever også, at han er blevet mere hjælpsom og tager selv initiativ til at hjælpe.

Hvad har efterskoleopholdet givet dit/jeres barn med i bagagen fremadrettet?

Vi føler, han er blevet mere rummelig. Efter et år i selskab med en mangfoldighed af personligheder kan vi mærke, at han reflekterer over, at mennesker har forskellige måder at tænke og reagere på.

Vores søn har erfaret, at der er begrænsninger på, hvor meget han kan rumme, og at det er ok, at man ikke er bedste venner med alle. Han har øvet sig i at trække sig, hvis han føler sig overbebyrdet socialt.

Han har lært, at man er nødt til at bidrage til fællesskabet, hvis det skal fungere, og ikke kun tænke på sig selv.

Hvad er dit/jeres samlede indtryk af Rønde Efterskole?

Rønde Efterskole er et sted, hvor unge mennesker udfordres i at kunne klare sig selv og gøre sig erfaringer med at mestre livet. De er på intet tidspunkt på dybt vand men hjælpes og guides af kyndige voksne mennesker, som vil dem det bedste. Vores søn har fået en oplevelse for livet.

Vi kan klart anbefale Rønde Efterskole og håber på, at vores anden søn ligeledes vil få fornøjelsen.

Rønde Efterskole vil vi til enhver tid anbefale til kommende efterskoleelever.
Den måde, skolen har tacklet alle de ekstra udfordringer gennem skoleåret på, står for os som et lysende klart tegn på, at der her er en ledelse, lærerstab, rengøringsstab, madlavningsstab og gruppe praktiske grise, der brænder for det at lave efterskole på 1. klasses niveau!

Læs hele Martin og Charlottes udtalelse

Hvorfor valgte i Rønde Efterskole?

Valget af Rønde Efterskole blev truffet på et grundlag af den research Victoria selv havde foretaget af skolen, udbuddet af linjer og ikke mindst kendskab gennem eget netværk. I det område, hvor vi bor, er der andre, der tidligere har gået på Rønde Efterskole, og ud fra deres udsagn traf Victoria sin beslutning.

Vi var til en enkelt informationsaften, hvor vi blev vist rundt på skolen af eleverne, og siden mødte Tanja og fik uddybet, hvad der blev forventet af eleverne på den linje, der havde størst interesse.

Hvilket linjefag gik dit barn på?

Victoria var aldrig i tvivl om, at det skulle være Global Iværksætter, der skulle være hendes linjefag på Rønde Efterskole.

Hvad var dit barns oplevelse af efterskolen?

Victoria var ENORMT glad for at gå på Rønde Efterskole. Vi har talt meget om oplevelserne, når hun har været hjemme på weekend.
Det er nok ikke for meget at sige, at hun nok stadig savner Rønde Efterskole.

Noget, af det Victoria har talt meget om, er hvor forskellige de enkelte elever var grundet sammensætningen de forskellige linjefag. Men hun har samtidigt set det som en styrke, at man på trods af forskellighed har haft så godt et sammenhold.

Lærerstaben har ligeledes fået fantastiske ord med på vejen. Den nærhed, de har vist eleverne, har helt sikkert styrket forholdet til undervisere ud i fremtiden.

Har dit barn gennemgået en udvikling – hvordan?

Har opnået en fantastisk selvstændighed.

Vi har fået en pige tilbage, som ikke længere ser problemer i tingene. Derimod søger hun selv først at løse de udfordringer, der er i hverdagen.

Hvad har efterskoleopholdet givet dit/jeres barn med i bagagen fremadrettet?

Evnen til at udvise tolerance over for andre mennesker. Evnen til at ”finde sin plads” i en gruppe, der er sammensat af personer med meget forskellig baggrund, mange forskellige kompetencer og ikke mindst personligheder. Det ser vi som en gave fremadrettet i livet, at man på et tidligt tidspunkt har tilegnet sig denne evne.

Derudover er der ingen tvivl om, at det har givet venskaber for livet.

Hvad er dit/jeres samlede indtryk af Rønde Efterskole?

Rønde Efterskole vil vi til enhver tid anbefale til kommende efterskoleelever.
Den måde, skolen har tacklet alle de ekstra udfordringer gennem skoleåret på, står for os som et lysende klart tegn på, at der her er en ledelse, lærerstab, rengøringsstab, madlavningsstab og gruppe praktiske grise, der brænder for det at lave efterskole på 1. klasses niveau!

Han har opdaget, at han kan klare sig selv, både hvad angår at passe lektier og skole, men også at kunne planlægge sig tid, at besøge nye venner og give slip på kontrollen. Alt dette kræver at man føler sig tryg.

Han er blevet meget mere klar til en videregående uddannelse og blevet klar over og stolt over, hvad han kan.

Læs hele Ida og Simons udtalelse

Hvorfor valgte i Rønde Efterskole?

Vi valgte Rønde Efterskole efter at have besøgt et par andre efterskoler, og vores barn synes bedst om Rønde. Som forældre valgte vi et tydeligt værdigrundlag og bredden af elever til. Det var vigtigt for os at vores barn kom ud og mødte børn han ikke lige mødte i sit sædvanlige nærmiljø. Det kombineret med gode lærere, en varm atmosfære og en god faglig profil gjorde valget let.

Hvilket linjefag gik dit barn på?

Friluftsliv

Hvad var dit barns oplevelse af efterskolen?

Opstarten var svær, men han blev støttet på bedste vis at kontaktlæreren og andre lærere, der hjalp ham igennem den første uge. Efter det var han flyvende, og oplevelsen har hele vejen igennem været god. Det på trods af at en værelseskammerat stoppede på skolen og branden, som gjorde året ret specielt. Han har fået mange nye venner og udvidet sin horisont betydeligt, både fagligt og menneskeligt.

Har dit barn gennemgået en udvikling – hvordan?

I allerhøjeste grad. Han er blevet modnet og modig. Han har opdaget, at han kan klare sig selv, både hvad angår at passe lektier og skole, men også når det gælder at kunne planlægge sig tid, at besøge nye venner og give slip på kontrollen. Alt dette kræver, at man føler sig tryg.

Han er blevet meget mere klar til en videregående uddannelse og blevet klar over og stolt over, hvad han kan.

Hvad har efterskoleopholdet givet dit/jeres barn med i bagagen fremadrettet?

I den grad. Vi refererer ofte til oplevelser, sejre eller udfordringer i forbindelse med efterskoleopholdet, og hvordan han så valgte at takle dette. Han skal nu gå i skole i et andet land end Danmark, og efterskolen har givet ham den ballast, det kræver at bevæge sig ud i en her ny setting, hvor man selv skal være aktiv og deltagende for at få noget godt ud af skolelivet.

Hvad er dit/jeres samlede indtryk af Rønde Efterskole?

Godt, trygt og varmt sted med plads til mange forskellige unge mennesker. Tak for det!