Vil du stå i front for Rønde Efterskole?

Rønde Efterskole søger ny forstander

Rønde Efterskole er en velrenommeret og veldrevet efterskole kendetegnet ved fokus på høj faglighed i både de boglige fag og linjefagene. Vi skaber et miljø, hvor alle har mulighed for faglig udvikling og trivsel i et stærkt fællesskab. Lærerne på skolen er ambitiøse med deres fag, og det afspejles i undervisningen.

Rønde Efterskole er en bred, almen efterskole, der appellerer til unge, som ønsker at fordybe sig i et af skolens linjefag. Linjefagene er delt op i to hovedgrupper: Fire fag med fokus på det idrætslige/fysiske, som 2/3 af eleverne vælger, og fire fag med fokus på kreativ skabende virksomhed, som 1/3 af eleverne vælger.

Vægt på gode relationer

Rønde Efterskole er kendetegnet ved, at den gode relation mellem lærer og elev er fundamentet for samværet og stemningen på skolen. Det er kendetegnende for skolen, at dialog og forståelse præger relationen mellem ansatte og elever. Sammen skaber vi den gode skole.

Rønde Efterskole har et stærkt bagland i det frivillige foreningsliv.  Skolen er  i en god udvikling og har stor elevsøgning.  Den nye forstander forventes at kunne fortsætte denne udvikling.

Hvad søger vi?

Som frontfigur skal du kunne tegne efterskolen udadtil. Det er vigtigt, at du har nærvær og engagement i mennesker, og at du kan stå foran og lede en skole, som elever, forældre og ansatte er trygge ved.

Vi søger et menneske med en brændende interesse for efterskolelivet og de frie skoler, som har kendskab til det grundtvigsk inspirerede afsæt for at drive efterskole. Du skal kunne lede en skole, så den både i den praktiske dagligdag og i undervisningen kan drives på denne praksis. Du skal kunne fortsætte en rummelig og anerkendende kultur i forhold til elever og medarbejdere, så Rønde Efterskole fortsat kan være et godt sted at leve for elever og medarbejdere.

Du forventes at bosætte dig i en af skolens boliger eller i umiddelbar nærhed af skolen.

Personlig og faglig profil:

  • Du har lyst til at videreføre en stærk efterskoletradition
  • Du har pædagogisk og didaktisk kompetence
  • Du har indgående kendskab til efterskoleområdet og de frie skolers mulighed
  • Du har blik for at drive efterskole i tiden
  • Du kan identificere dig med Rønde Efterskoles menneskesyn og værdigrundlag
  • Du har relationskompetence
  • Du har økonomisk indsigt
  • Du har ledelseskompetence
  • Du er nærværende og dialogorienteret
  • Du er tydelig og imødekommende
Pædagogiske overvejelser

Om Rønde Højskole og Efterskole

Rønde Efterskole er en del af den kombinerede skole: Rønde Højskole og Efterskole. Efterskoleforstanderen refererer til skolelederen og er en del af ledelsesteamet for den samlede skole. Skolens ledelsesteam består af højskoleforstander, efterskoleforstander og 2 viceforstandere. Desuden deltager økonomichefen i ledelsesmøder. 

Rønde Højskole og Efterskole har tilsammen 300 elever, hvoraf de 175 er i efterskolen. Skolen har gode rammer for undervisning og livet på skolen.  Dertil er skolen smukt placeret midt i et af de skønneste naturområder i Danmark – tæt på Nationalpark Mols Bjerg og Kalø Vig.

Ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv. af 16. april 2019. Tiltrædelse 1. august 2021. 

Her kan du læse mere om Rønde Efterskole: https://rondeefterskole.dk/

Ansøgning

Ansøgning sendes til “forstanderjob@rhe.dk” herunder senest 24.5.2021. Der afholdes samtaler i uge 22-23.

Kontakt evt. skoleleder og højskoleforstander Birgit Fuglsbjerg på 22904811 eller bf@rhe.dk  eller konstitueret forstander Gorm Skovsgaard 30526323 eller gs@rhe.dk