Gennemsigtighed

Fuldførelsesfrekvens

15/16

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10
Elever ved
skolestart
151 119 139 120 137 139 131
Samlet frafald
af elever
5 7 13 9 19 9 12
Samlet tilgang
af elever
1 7 1 4 4 5 3
Fastholdelses-
procent
96,7 94,1 90,6 92,5 86,1 93,5 90,8
Suppleringsevne
i %
20 100,0 7,7 44,4 21,1 55,5 25
Overgang til anden uddannelse eller beskæftigelse
Uddannelsesnavn 9.Kl Mand 9.Kl Kvinde 10.Kl Mand 10.Kl Kvinde I alt
Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 0 0 0 0 0
Efterskoler 7 2 0 0 9
Efterskoler med samlet særligt tilbud 0 0 0 0 0
Erhvervsskoler m.v. 0 0 0 0 0
Folkeskoler 4 1 0 0 5
Frie fagskoler 0 0 0 0 0
Friskoler og private grundskoler 1 2 0 0 3
Gymnasier og HF-kurser 0 0 0 0 0
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 0 0 0 0 0
Private gymnasier og HF-kurser 0 0 0 0 0
Specialskoler for børn 0 0 0 0 0
Specialskoler for voksne 0 0 0 0 0
HF 0 0 2 2 4
HHX 3 4 15 8 30
HTX 2 0 9 3 14
Internationale gymnasiale uddannelser 0 2 0 0 2
STK 0 0 0 0 0
STX 6 8 21 23 58
Fødevarer, jordbrug og oplevelser 0 0 1 1 2
Kontor, handel og forretningsservice 0 2 1 1 4
Omsorg, sundhed og pædagogik 1 1 1 1 4
Teknologi, byggeri og transport 1 0 5 1 7
EUD 2. del grundforløb 0 0 0 0 0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 0 0 0 0 0
Kombineret Ungdomsuddannelse 0 0 0 0 0
Erhvervsgrunduddannelse (egu) 0 0 0 0 0
Meddelelse om andre aktiviteter 0 0 2 1 3

Ovenstående data er fra foråret 2016

Valg af uddannelse efter Rønde Efterskole

Se statistikken på undervisningsministeriet hjemmeside her.

Værdi- og undervisningsevaluering

Læs om værdi- og undervisningsevaluering her.

Undervisningsmiljøvurdering

Læs om undervisningsmiljøvurdering her.

Karakterfordeling

Se karakterfordelingen her.

Karaktergennemsnit

Se karaktergennemsnittet her.