Geografi

Geografi er et stort og bredt fag. På Rønde Efterskole indeholder faget to hovedområder:

  • Naturgeografi
  • og menneskets udnyttelse af naturen

Vi gennemgår pladetektonik, jordskælv, vulkanisme, vejr og klima. Vi ser også på landskabsformer og udnyttelse af naturressourcer.

Kulturgeografi og menneskers levevilkår

Vi arbejder med befolkningsudvikling (demografi) og byers udvikling og funktion. Vi lærer andre kulturers levevis, normer og værdier at kende og sammenligner dem med dansk levevis. Herunder indgår også konflikthåndtering, grænsedragning og minoritetsproblemer. Vi får kendskab til u-landsproblemer, økonomiske mønstre, global handel og bæredygtig udvikling.

Faget geografis naturlige globale islæt og det at beskæftige sig med omverdenen ligger Rønde Efterskole meget på sinde. Begrebs- og navnestoffet er stort, men er et nødvendigt holdepunkt for et såvel nationalt som globalt overblik.

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg fra både elever og lærer, læsestof, naturfilm, animationer/illustrationer og gruppearbejde. Vi foretager løbende en evaluering af udbyttet af undervisningen med individuelle digitale tests. Omdrejningspunktet for undervisningen er skolens geografihjemmeside suppleret med fx Google Maps og Geografi-tjek.
Udover en ugentlig lektion har vi i årets løb fagdage med geografiske emner.

Den samlede aktuelle indholdsplan for Rønde Efterskole kan downloades fra siden om gennemsigtighed.