Historie

I faget historie arbejder vi med at få indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Vi stiller blandt andre spørgsmålene: Hvorfor ser vores samfund ud, som det gør i dag? Hvad har ført os hertil, hvor vi er nu? Hvilke forskelle og ligheder er der på den historiske udvikling i Danmark og andre lande? Og hvad betyder det? Det handler om, at lære at se sig selv i en større sammenhæng og sætte sit liv i perspektiv. Vi arbejder med forskellige kilder til historien fx film, billeder og tekster, som vi analyserer og diskuterer. Kritisk sans og fortolkning er vigtige fokusområder.

Undervisningens form

Undervisningen indeholder både gruppearbejde og individuel fordybelse, og vi vil sammen gennem produktion af tidslinjer, drama og fortælling gøre historien levende og relevant.
Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfundsforhold er historieskabte og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder.

Designcamp

Designcamp 2020

Kreativt Design-døgn på Rønde Efterskole  For dig…