Historie

I faget historie arbejder vi med at få indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Vi stiller blandt andre spørgsmålene: Hvorfor ser vores samfund ud, som det gør i dag? Hvad har ført os hertil, hvor vi er nu? Hvilke forskelle og ligheder er der på den historiske udvikling i Danmark og andre lande? Og hvad betyder det? Det handler om, at lære at se sig selv i en større sammenhæng og sætte sit liv i perspektiv. Vi arbejder med forskellige kilder til historien fx film, billeder og tekster, som vi analyserer og diskuterer. Kildekritik og fortolkning er vigtige fokusområder. Der undervises i  forskellige historiske perioder fx vikingetiden og besættelsestiden, men også i mere emnebaserede forløb fx: magt og styreformer i Danmark, Menneskerettigheder, Kvindernes historie m.m. 

Vores undervisning er IT-baseret og alt materiale ligger tilgængeligt for elever online. 

Undervisningen sigter mod at styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfundsforhold er historieskabte. Målet er også at give eleverne forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder.

Den samlede aktuelle indholdsplan for Rønde Efterskole kan downloades fra siden om gennemsigtighed.