Husorden

Det vigtigt, at du har lyst til at være på efterskole, og at du gør, hvad du kan, for at opholdet på Rønde Efterskole skal blive en fantastisk oplevelse for dig selv og dine kammerater.

På Rønde Efterskole er vi mange mennesker, der skal leve sammen. For at det kan lade sig gøre, er der en husorden, som alle skal overholde:

  • Vi forventer, at du medvirker positivt til et godt fællesskab og et godt skoleår.
  • Vi forventer, at du viser respekt og ansvar over for skolen og de mennesker, du møder.
  • Vi forventer, at du retter dig efter de regler, der er på skolen og efter de henstillinger, du får.
  • Vi forventer, at du følger og deltager aktivt i skolens undervisning og arrangementer.
  • Du må ikke have sex på skolen. Det er vigtigt for fællesskabet, at alle kan færdes frit på værelserne.
  • Du må ikke være i besiddelse af alkoholiske drikke, narkotiske stoffer og lignende. Dette gælder såvel på skolen som på rejsen til og fra.

Har du lyst til dette, og overholder du ovenstående regler, har du en plads hos os.