Kort om Maria

Navn: Maria Leth

Alder: 37

Bopæl: Aarhus N

Underviser i: Dansk, engelsk, Cambridge engelsk og badminton

Familie: Maria er kæreste med Rasmus og sammen har de datteren Ella på to år. 

Fritidsinteresser: Badminton, fitness, dans, familie og venner. 

Anciennitet: 12 år på Rønde Efterskole

Uddannet: Århus Lærerseminarium 2008

Maria Leth læringsstile

Hvordan lærer du bedst?

Når vi taler om læring, så lægger efterskolelærer Maria Leth, ansigtet i alvorlige folder. Læring er nemlig en af de ting, der ligger hende meget på sinde. Viden om læringsstile et afgørende redskab, som hun kan give eleverne med videre i livet. En forståelse for, hvordan man lærer bedst, kan være en forudsætning for at lykkes med en fremtidig uddannelse.

På den ene side er Maria er en af de personer, der udstråler varme og har masser af overskud til kollegaer og elever. Hun er ekspert i hurtige observationer, og det er de færreste elever, der kan hamle op med hende, når det kommer til kvikke bemærkninger. På den anden side er hun nærmest fagligheden selv, når det kommer til undervisning og alle dets facetter. Der skal helt være styr på tingene, og hvis der ikke er, bringer hun hurtigt orden i dem. For når hun brænder for noget, så gør hun det helhjertet. Og det er tilfældet, når vi snakker om læringsstile.  

Har du stillet dig selv spørgsmålet, hvordan lærer du bedst?

Spørger du Maria, så er en forståelse for egen læring en forudsætning for, at eleverne kan tilpasse sig forskellige læringsmiljøer. Har eleverne denne forståelse, så ved de, hvad der skal til for, at de får det bedste ud af undervisningen. Overraskende nok, er det faktisk de færreste, der har stillet sig selv og måske deres børn spørgsmålet: Hvordan lærer du bedst?

Læringsstile kort fortalt

Det at være klar over, hvordan man lærer bedst, kaldes for læringsstil. Helt kort handler det om, at hver elev har en personlig læringsstil, der består af en række biologiske, udviklingsmæssige og miljømæssige karakteristika. Derfor har alle mennesker individuelle præferencer i forhold til læringsmiljøer og læringsmetoder. Forsimplet kan det handle om, at eleverne lærer bedst ved at enten at lytte, røre, diskutere, se billeder eller ved at bevæge sig, imens de lærer. Det kan f.eks. også handle om, hvordan man sidder, og hvad man sidder på. Det er nemlig langt fra de fleste, der lærer bedst ved traditionel tavleundervisning. Det handler om at få kortlagt den enkeltes læringsstil, hvilket kan være afgørende for elevens mulighed for at tillære sig ny viden.  

Ingen slinger i valsen

Maria underviser i dansk, engelsk, Cambridge engelsk og er linjefagslærer på badminton. Hun sprang ud som efterskolelærer direkte efter lærerseminariet. Efter endt praktik på Rønde Efterskole var hendes valg af arbejdsplads simpelt. “Det eneste jeg ville var at arbejde på Rønde Efterskole, og jeg kunne simpelthen ikke se mig selv andre steder.” Maria ved, hvad hun vil, og eleverne oplever ingen slinger i valsen, når hun udstikker kursen for undervisningen. 

De bedste forudsætninger for at lære

Hendes stålsathed resulterede i, at hun blev specialiseret i læringsstile efter fire år på Rønde Efterskole, hvor greb hun chancen for et års uddannelsesorlov. “Allerede dengang var jeg meget optaget af læringsstile, og derfor gik jeg sammen med vores forstandere i gang med at undersøge, om der fandtes en reel uddannelse. Hurtigt fandt vi frem til The International Learning Styles Network, der specialiserer sig i læringsstile og samtidig certificerer kursister i at være udførende på teknikken.” Maria hoppede på et fly til Istanbul, hvor hun deltog i en international konference og uddannelse, og herefter hun fik et år til at færdiggøre et projekt om læringsstile. Det klarede hun til UG og certificeringen var i hus. 

Succesoplevelser og ejerskab over egen læring

Resultatet af uddannelsen blev en mere gennemgribende forståelse for, at vi ikke allesammen er ens. “Min værktøjskasse er nu fyldt med konkrete værktøjer til undervisningen, og jeg har masser af ideer til udformning af undervisningsmateriale, der taler ind i de forskellige læringsstile.” Maria kan f.eks. indtale en artikel, så eleven kan høre den i stedet for at læse den; så selvom klassen arbejder med samme artikel, har eleverne mulighed for at vælge det materiale, der taler ind i deres individuelle læringsstil. “Jeg oplever at valgmuligheder i undervisningen, giver eleverne en oplevelse af at blive hørt og taget alvorligt. På den måde oplever de lysten til at blive dygtigere til at lære. Som lærer er ens største forhåbning, at eleverne trives og lærer en masse. Det er præcis, det jeg oplever, når vi arbejder med læringsstile, og eleverne får en masse succesoplevelser og tager ejerskab over deres egen læring.”

Det skal være sjovt at gå i skole

Når eleverne vinker farvel til vennerne på sidste skoledag på Rønde Efterskole, er Maria glad for at have givet sine elever konkrete værktøjer med videre i livet. “Lige meget, hvilken uddannelse, eleverne vælger fremadrettet, betyder det, at de skal lære noget nyt. Og med den viden, de har med fra min undervisning, ved de, at det kan ske på forskellige måder. De kender deres egen studieteknik og ved, hvordan de selv kan være med til at skabe de bedste rammer for egen læring. Den stolthed og selvtillid, indsigten giver eleverne, smitter også positivt af på skolegangen, da noget, der før var træls og uoverskueligt, måske pludseligt bliver sjovt og udfordrende. Så er det jo fedt som lærer, når jeg kan sende dem videre i livet med viden om, at jeg har gjort en forskel for at ruste dem bedst muligt.”