Idræt i 9. klasse

På Rønde Efterskole udbyder vi en varieret idrætsundervisning, der tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets ”Fælles Mål”.

Formålet med undervisningen er at udvikle elevens kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer igennem erfaringer med alsidig idrætspraksis. Eleverne får mulighed for at opleve glæde og lyst til at udøve idræt, samt erfare og reflektere over idrættens betydning for sundhed og trivsel. 

Undervisningen foregår både indendørs og udendørs og består af både praksis og teori, hvor lærerens oplæg samt elevers input inddrages undervejs. Eleverne vil selv være med til at forme undervisningen, f.eks. når der planlægges opvarmningsprogrammer og gennem andre opgaver, der stilles i undervisningen. Vi lægger vægt på at fremme elevernes bevægelsesglæde ved at præsentere eleverne for et varieret udvalgt af flere idrætsaktiviteter indenfor bl.a. boldspil, dans, kropsbasis, fysisk træning, redskabsaktiviteter samt løb, spring og kast.