Inklusion

Inklusionstilbud på Rønde Efterskole

Rønde Efterskoles inklusionstilbud indeholder følgende:

Faglig støtte:

  • Ekstra faglig støtte til de emner, der arbejdes med i de forskellige fagtimer. Hjælpen er primært rettet mod fagene dansk, engelsk og matematik.
  • Den faglige hjælp tager udgangspunkt i de emner og det niveau, der undervises i på klassen. Herefter modificeres det faglige stof, så det tilpasses den enkelte elevs niveau.
  • Den faglige hjælp skal ses som en ekstra håndsrækning til de lektier, der er givet i timerne og til påbegyndelse af skriftlige opgaver og fremlæggelser på klassen.

Social støtte:

Skolen tilbyder støtte til planlægning og strukturering af hverdagens mange forskellige opgaver:

  • Gennemgang af ugens skema og evt. afvigelser fra den normale dagsrytme.
  • Strukturering af lektier
  • Samtaler når der er ting i efterskolelivet, der fylder meget.

Rønde Efterskoles inklusionstilbud har et omfang, der svarer til 1,5 time eller 2 x 45 min. om ugen. Tilbuddet ligger ud over den normale kontakt og de normale samtaler, der er til elever mellem faglærere, kontaktlærere og den enkelte elev. Der kan blive tale om, at bruge den ekstra hjælp i klassetiden. Dette aftales med den enkelte elev.

Rønde Efterskole har ikke et tilbud til elever, der har generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, hvor der er behov for 9 eller flere støttetimer om ugen.

Indmeld dig