Introugerne

Formål:

At lærere og elever lærer hinanden at kende.
At introducere de unge til efterskolelivet.
At introducere de unge for mange forskellige små og store fællesskaber.
At skabe tryghed og udvikling i fællesskab.
At sluse de unge trygt ind i efterskolelivet.

Indhold:

Velkomst,  fællestimer om kultur, rammer og regler, daglige kontaktgruppeaktiviteter/møder, undervisningsintro, intro til linjefag, byløb, leg, spas, tid i stamklasserne, introfest, sundhedsdag.

Arbejdsformer:

Samvær i kontaktgruppen, i klassen, på linjefagsholdet, i efterskolefællesskabet.

Timetal, omfang:

Ankomst søndag eftermiddag/aften.
Introugerne er de to første skoleuger.

Evalueringsformer:

Eleverne evaluerer i samtale i klassen eller kontaktgruppen. Hvordan er det gået, og hvordan kommer vi videre. Lærerne evaluerer på lærermøde.