IT i undervisningen

IT som værktøj i de boglige fag

På Rønde Efterskole integrerer vi IT i (næsten) alle klassefag – ikke kun fordi IT er spændende i sig selv, men fordi det kan bruges som REDSKAB. Der er adgang til skolens netværk og Internettet fra alle klasselokaler og værelser.

Opgaver afleveres typisk digitalt over vores Intranet, og hovedfagene har en fag-hjemmeside med ressourcer, der dagligt bliver brugt i forbindelse med undervisning og lektiearbejde. Skolen har 2 pc’er opstillet centralt med mulighed for udskrivning.

Computer med hjemmefra

For at kunne integrere pc’er i fagene for alvor, opfordrer vi til, at hver elev har sin egen computer med hjemmefra – og selv er ansvarlig for at holde den kørende. Computeren behøver ikke være en af de nyeste og smarteste, men den skal have Open Office pakken installeret (kan hentes gratis på nettet) og være forsynet med et trådløst netkort.

Det er praktisk, hvis computeren er bærbar, og det er også praktisk at have en memorybird (USB-stick) til sin computer

På Rønde Efterskole ønsker vi at eleverne:

 • udvikler færdigheder, lærelyst og fantasi for at kunne koncentrere sig om vigtige budskaber
 • bliver/er dygtige til at bruge IT-programmer
 • kommer til at udtrykke sig vha. IT – så ubesværet som muligt
 • lærer at lære via IT – og lærer at vægte form og indhold
 • får muligheder for indlevelse i andre kulturer og skoleformer
 • bliver fortrolige med netværk lokalt (Intranet) og globalt (Internet)
 • styrkes i brugen af nutidige kommunikations-, samarbejds- og udtryksformer
 • udvikler kritisk stillingtagen til bl.a. Internettet
 • bevidstgøres om IT-etik
 • forberedes til et IT & kommunikationssamfund
 • lærer at skelne mellem værdifuldt og troværdigt materiale og det modsatte.

Indmeld dig