Kort om Lisbeth

Navn: Lisbeth Amdi Hansen

Bopæl: Grenå

Født i: Odense

Ansat siden: 2017

Underviser i: Dansk, Engelsk, Kreativt Design, Cambridge English, kreative valgfag

Interesser: Strik, vinterbadning, at bingewatche gode serier og rejser – helst til Berlin

Uddannet: Lærer fra Vordingborg Statsseminarium 2001 og har lige om lidt en Pæd. Diplom i Vejledning og Supervision

Jeg vil vise eleverne, hvordan man forholder sig til verden på en moden måde

Lisbeth, efterskolelærer

Lisbeth er farverig – Blåt hår, knaldrøde læber og stærke holdninger. Man er ikke i tvivl om, at vi har med en lærer at gøre, som står ved, hvem hun er. Det er også det billede, som tegner sig, når man taler med Lisbeth, om hendes forskellige roller på efterskolen. Hun ønsker, at eleverne skal opleve hende som et autentisk menneske med alt, hvad det indebærer af sårbarhed og styrke – uanset om eleverne møder hende som linjefagslærer i Kreativt design, dansklærer, engelsklærer, kontaktlærer eller som vejleder.

Vejledning med mange lag

Med det udgangspunkt er det også helt naturligt, at de vejledningssamtaler Lisbeth har med eleverne, af og til kommer til at handle om emner, der er dybere end konkrete uddannelsesvalg. For nogle gange skal de indre brikker falde på plads, før eleverne kan træffe et godt valg om, hvilken uddannelse de vil starte på efter efterskolen.

“Helt basalt er vores opgave som vejledere at hjælpe de unge med at vælge en ungdomsuddannelse. Men jeg synes også, der sker noget andet i vejledningssamtalerne, fordi vi kommer tit til at tale om, det der er tæt på eleverne – ”Hvad er jeg godt til? Hvad er mine styrker? Hvad er mine interesser? Hvordan vil jeg gerne leve mit liv?” Derfor handler vejledning også om livet, eksistens, og om hvem man er som menneske. Det, synes jeg, er mega spændende. Jeg oplever også tit, at vi skifter spor i vejledningssamtalerne. Det kan godt være, at det indledende spørgsmål er “Hvad vil du gerne lave næste år?” – men så kommer vi til at tale om alt det rundt omkring,” fortæller Lisbeth og forklarer, at hun er meget bevidst om, at der ikke findes en skabelon at vejlede ud fra. Hun må altid se på den enkelte elevs behov og udfordringer.

“Nogle elever tænker f.eks., at de ikke kan blive til noget som helst – så handler det om at give dem håb. Nogen har måske tusind forskellige muligheder, men ingen af dem føles 100% rigtigt. Så handler det om at vise dem, at man godt kan komme hen til det liv, der føles rigtigt, selvom man måske kun har plan B´er og ingenting der føles som plan A”

Diplomuddannelse i vejledning og supervision

Lisbeth er netop ved at færdiggøre sin diplomuddannelse i vejledning og supervision. Uddannelsen har gjort Lisbeth meget bevidst om, hvilke redskaber hun gør brug af i vejledningssituationen, og hvordan vejledningen også er et rum for dannelse:

“Jeg begyndte min diplomuddannelse, fordi jeg gerne ville have noget mere fagligt indhold og følte, at der skulle ske noget nyt. Nu er jeg næsten færdig og er ved at skrive mit afgangsprojekt. Det handler om dannelse i efterskolen og dannelse i vejledningssamtaler. Altså hvordan er vejledningssamtalen en dannelsesarena, kan man sige.” Fortæller Lisbeth og fortsætter:

“Det er dejligt at sidde med noget teoretisk viden, som belyser, det jeg gør i praksis. Det er rart at have det samspil. For hvorfor gør jeg egentlig de ting, jeg gør? Kunne jeg gøre noget andet. Kan jeg rammesætte vejledningssamtalerne anderledes end, at jeg bare går ind i en klasse og spørger om, der er nogle, der har tid? Når jeg ved, at samtalerne kan blive sårbare eller lidt tunge, booker jeg et lokale i forvejen. Vi kan ikke bare lige sidde i Den Blå Dagligstue og tale, når jeg ved, at der er noget andet på spil, end “hvad skal du lave næste år?” Det kan være familierelationer, det kan være selvtillid, eller det kan være alt muligt, der også er i spil.”

Perfekt uperfekt

I løbet af et efterskoleår kommer mange elever til at stå over for store og små spørgsmål om sig selv og det fællesskab, de er en del af. Derfor betyder det enormt meget for Lisbeth, at hun viser eleverne, at det er vigtigt at være tro mod sig selv, og den man er. Og det gør hun bedst ved selv at sænke paraderne.

“Jeg er en meget autentisk version af mig selv. Jeg kan mærke, at som efterskolelærer er jeg tættere på min “private Lisbeth,” og jeg bruger det også aktivt. Jeg bruger meget sårbarhed og usikkerhed især i forhold til mine kontaktelever, fordi jeg synes, det er vigtigt, at de har en voksen at spejle sig i – Ikke kun på det perfekte og glittede, men også i det svære. Så jeg viser gerne, at der er ting, jeg også synes, er svære som 47-årig. Jeg oplever også, at det giver mig en god basis i min undervisning, at eleverne også får lov at se, at jeg klokker i det nogle gange – Og det, tror jeg, er virkelig vigtigt. Det har jeg ikke altid kunnet som lærer. Jeg har haft meget travlt med at vise det perfekte og “her kører det godt.” Jeg er kommet tættere på at være en rigtig god lærer ved ikke at skulle være perfekt. 

Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at det er en asymmetrisk relation, for jeg er jo stadig den voksne. Men det, som jeg tænker, de kan spejle sig i, det er at forholde sig til verden på en moden måde – ikke på den kedelige og “her får vi ligusterhæk og realkreditlån”-agtige måde, men på den måde, der hedder, “hvordan tackler jeg livets problemer på en moden måde?” Det er der, det er vigtigt, at de har nogle at spejle sig i,” slutter Lisbeth af

Kort om Lisbeth

Navn: Lisbeth Amdi Hansen

Bopæl: Grenå

Født i: Odense

Ansat siden: 2017

Underviser i: Dansk, Engelsk, Kreativt Design, Cambridge English, kreative valgfag

Interesser: Strik, vinterbadning, at bingewatche gode serier og rejser – helst til Berlin

Uddannet: Lærer fra Vordingborg Statsseminarium 2001 og har lige om lidt en Pæd. Diplom i Vejledning og Supervision