Kristendom

Eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng samt om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne udfordres på viden om andre religioner og livsopfattelser og blive klogere på, hvad der driver mennesker i andre livstolkninger.

Daglig undervisning 

Dialogen er i centrum i den daglige undervisning. Med udgangspunkt i bogen ”Sofies Verden” knytter eleven an til de helt store tilværelsesspørgsmål: Hvem er jeg? Hvad er et menneske? Hvordan bør jeg leve? Hvor kommer verden fra? Som metode valgte vi at flytte klasseværelset udenfor. I oplægget fortælles kort om Sokrates og hans særlige rolle i filosofiens udvikling
Fortællingen om Moses og de andre store fra 1. Mosebog – har en central plads. Og i det hele taget det særlige ved at få historierne fortalt – ikke læst op. Udvalgte lignelser bliver studeret og bliver dramatiseret. Historien om kirkens fødsel er central og bliver fortalt – så man kan se helt ind i reformationens tid og dansken, der bliver kristnet. Man skal gerne kunne opleve historiens vingesus. 

Eksempler på temaer som vi arbejder med

 • Grundfortællinger fra 1. Mosebog: Abraham, Isak og Jakob og Josefs historie
 • Moses fra GT
 • Historien om Det Jødiske Folk
 • Trosbekendelsen
 • Lignelser i det nye testamente
 • Kristendommens tilblivelse og udbredelse
 • Reformationen
 • Kristendommen i DK
 • Islams historie og tilblivelse 
 • Hinduisme og Buddhisme
 • Jehovas VidnerHvilket udbytte får du i faget

Du bliver udfordret og bedt om stillingtagen til den religiøse verdens utallige problemstillinger og udfordringer. Du bliver klædt på til kritisk stillingtagen til enhver religiøs retning.

Den samlede aktuelle indholdsplan for Rønde Efterskole kan downloades fra siden om gennemsigtighed.