Kristendom

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå og reflektere på den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

Livsfilosofi og etik vil være central og danne udgangspunkt for forståelse af hvorfor religion overhovedet findes.  

Fagets centrale religion er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Det er især de gammeltestamentlige myter der er fokus på.
Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser.

Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund.

Vores undervisning er IT-baseret og alt materiale ligger tilgængeligt for elever online.

Derudover skal arbejdet med kundskabsområdet sikre, at eleverne tilegner sig et historisk overblik over kirkens og kristendommens udvikling. Hvordan blev danerne kristne? Hvad vil det sige, at vi er lutheranere? 

Den samlede aktuelle indholdsplan for Rønde Efterskole kan downloades fra siden om gennemsigtighed.