Navn: Gorm Skovsgaard

Født i: Den 8. december 1971 i Herning

Bopæl: Bor i Rønde med sin hustru Birthe og den yngste af deres tre børn, som bor hjemme lidt endnu.

Stilling: Viceforstander

Ansat siden: 1999 som lærer. Har været forstanderpar fra 2008-2021 med tidligere efterskoleforstander Birthe Diederich, og været viceforstander siden 2021.

Uddannet: i 1997 på Læreruddannelsen i Nørre Nissum

Interesser: Kan godt lide at være aktiv med familie og venner, samt at fordybe sig i læsning, politik og samfundsdebatter. Er særligt optaget af dansk og amerikansk politik, og kan rigtig godt lide at rejse i Europa.

Hvis nogen fortæller mig, at jeg forskelsbehandler – Så siger jeg: ‘Tak for det!’

Gorm Skovsgaard

For 24 år siden prikkede en bekendt Gorm på skulderen og spurgte, om han ikke skulle søge en lærerstilling på Rønde Efterskole. Siden da har han ikke set sig tilbage, og han har nu efterhånden bidraget til efterskolens liv på mange måder, både som lærer, en del af det tidligere forstanderpar og nu som viceforstander. Årene på efterskolen har givet ham alverdens erfaringer, som han trækker på hver dag i sit pædagogiske arbejde.

Stabilitet knytter mennesker sammen

I første omgang var det begejstringen for idrætsfællesskaber, der førte Gorm ind i efterskoleverdenen. I barndomshjemmet blev der dyrket både håndbold, fodbold, badminton og bordtennis, og her var stabilitet og vedholdenhed en vigtig egenskab: “Når jeg først havde lyst til og valgt at spille håndbold, så blev jeg også hjulpet til at holde fast i det. For når du melder dig ind i noget, så begynder andre mennesker at investere deres energi i dig. Og du investerer din energi i dem. Det er vigtigt at have for øje, at vi som mennesker bidrager ind i et fællesskab, og at vi har en forpligtelse til at bidrage med det, vi kan til fællesskabet. Mennesker påvirker hinanden, og stabilitet knytter mennesker tættere sammen. Netop derfor er det enormt vigtigt, at vi også forsøger at holde fast i det, selv når tingene bliver lidt svære. For jo mere du er vant til at møde hverdagens udfordringer, jo bedre bliver du også til at håndtere dem. Det, vi øver, bliver vi bedre til”, siger Gorm.

At udvide elevernes ‘Google Maps’

Et af Gorms store pejlemærker for at arbejde på efterskolen beskrives bedst med et udtryk, han selv har opfundet: ”Jeg vil så gerne være med til at udvide elevernes ‘Google Maps’. At hjælpe dem til at opdage nye stier og andre livsveje at gå end dem, de umiddelbart kender, som også kan bringe kvalitet ind i livet. På efterskolen møder eleverne både ligesindede, de kan spejle sig i, men de møder også nogle unge, der er anderledes end dem selv. Det er enormt givende at opdage, at et godt liv kan leves på mange forskellige måder, for det giver rigtig gode forudsætninger for at forstå og sætte sig ind i andre mennesker. Og jo flere veje og stier, eleverne kender og kan gå, jo bedre mulighed får de også for at vælge, hvad de gerne vil fylde deres tilværelse med”, fortæller han.

Forskelligheden er betydningsfuld

Mangfoldigheden er en kvalitet, som Gorm særligt sætter pris på ved Rønde Efterskole. Efterskolen har otte vidt forskellige linjefag, hvilket giver en mangfoldig elevgruppe på skolen. Og den alsidige elevgruppe har også betydning for Gorms pædagogiske tilgang:

“Hvis nogen fortæller mig, at jeg forskelsbehandler – så siger jeg: ‘Tak for det, det har du fuldstændig ret i!’ For selvfølgelig forskelsbehandler jeg. På denne skole står vi overfor mange forskellige mennesker, og derfor bliver vi også nogle gange nødt til at behandle og møde dem forskelligt – netop fordi de er forskellige. Vi er nødt til at se det enkelte menneske, der står foran os. Med det sagt så er alt med måde, og andre gange er vi også nødt til at se hinanden som en del af en fælles organisme. Derfor må vi også nogle gange forsøge at få tingene til at fungere ved at indordne os under nogle fælles regler og rammer for fællesskabets skyld”, forklarer Gorm.

Et efterskoleophold har værdi i sig selv

Når man spørger Gorm om, hvad han håber, eleverne får med sig fra et år på efterskolen, er der flere ting, han nævner: “For det første så sætter jeg stor pris på, at efterskolen er med til at skabe grobund for nye relationer, der kan række langt ind i fremtiden. Samtidigt håber jeg også, at den mangfoldighed, vi oplever i elevgruppen, kan vise, at uanset hvor forskellige, vi er, så har vi alle lige stor værdi”, udtrykker han og fortsætter:

“Jeg oplever, at det for nogle af eleverne er svært at sætte ord på, hvad de får med fra efterskolen. Nogle gange fortæller de, at det først er noget, der lige pludselig er gået op for dem, når de er kommet ud i nye situationer i deres liv. Jeg håber blandt andet, at efterskolen her giver dem en tro på, at ‘Det her, det kan jeg godt’. En tro på, at de sagtens kan klare nye udfordringer – for de er blevet kastet ud på dybt vand før”. 

Samtidigt er det også vigtigt for Gorm at fremhæve, at et efterskoleophold ikke kun er et instrument, som eleverne kan bruge til noget senere: “Efterskolen er ikke kun noget, der har værdi, fordi det giver nye færdigheder og indsigter, eller skal bruges til noget senere hen. Et efterskoleophold har værdi i sig selv. Det er her eleverne lever lige nu og her – og det er lige nu, der har værdi. Og det er noget af det, et efterskoleophold også kan”, fortæller Gorm og sætter punktum for en god snak.