Navn: Sofie Spliid Madsen, 30 år

Bopæl: Bor i Aarhus med sin veninde

Født i: Grenaa

Ansat siden: 2019 som timelærer og fuldtidsansat i 2023

Uddannelse: Lærer med kandidat i Pædagogisk psykologi, og uddannet som friluftslivsvejleder i Norge 

Underviser i: Dansk, Friluftsliv, Kajakvalgfag, er vejleder og trivselsflyver 

Interesser: Vinterbadning, sejlads, kajak, yoga, kultur og psykologi

Du må gerne stikke ud fra mængden

Efterskolelærer Sofie Spliid Madsen

På en kold forårsdag er Sofie Spliid Madsen hoppet ind i den varme sofa, til en snak om hendes arbejde som efterskolelærer. Normalt er den friske luft ellers at foretrække for Sofie, når hun underviser i friluftsliv på efterskolen eller sætter sejl og vinterbader i fritiden. Hun oplever nemlig naturen som et fristed.
“Man skal ikke passe ind i en kasse, men man kan bare komme som det menneske man er”, fortæller Sofie Spliid Madsen om sin tid i den friske luft.

Eleverne kan mere end de tror 

Det er ikke kun i naturen, at man kan komme som man er. Også på efterskolen. Det er i hvert fald Sofies mål. Hun fortæller, hvordan hun oplever at flere unges liv i dag kan være præget af en perfekthedskultur, som hun gerne vil udfordre sammen med eleverne. 

“Som lærer synes jeg, at det er fedt at skabe nogle rammer for, at eleverne sætter sig selv i spil, så de kan slippe lidt kontrol og perfektionisme”, fortæller Sofie. Hun forklarer, at hun ofte gør brug af dramaøvelser i danskundervisningen for at få eleverne til at sætte sig selv i spil og slippe deres facader. Der er mange elever, der synes det er udfordrende at opføre dramaøvelser, men når de giver sig hen til en rolle foran klassekammeraterne, så lærer eleverne noget nyt om sig selv. Sofie ser ofte eleverne lyse op, når nervøsiteten i klasseværelset erstattes af grin og smil, og eleverne mærker, at de kan mere end de tror. 

Det handler ikke bare om at lave sjov undervisning, men om at sætte rammerne for elevernes dannelse og trivsel, og Sofie håber, at hendes undervisning får eleverne til at indse, at de kan stå ved sig selv. 

“Som lærer synes jeg, at det er fedt at skabe nogle rammer for, at eleverne sætter sig selv i spil, så de kan slippe lidt kontrol og perfektionisme”

Vi spiller hinanden gode 

“Jeg håber at få skabt nogle rum, hvor vi kan tale om forskellighed og anderledeshed. Jeg vil gerne være med til at gøre elevernes verden større”, forklarer Sofie. På en efterskole møder eleverne mange mennesker, som er forskellige fra dem selv. Alligevel forsøger Sofie at fremme elevernes nysgerrighed for mennesker, som ikke ligner dem. Det gør hun ved at præsentere sine elever for andre perspektiver, livsvilkår og levemåder, end de kender i forvejen. Hun understreger, at det er vigtigt for eleverne at forstå, at man gerne må stikke lidt ud fra mængden og på den måde finde ro i hvem man selv er. 

“Jeg tror, det er helt vildt vigtigt at finde ud af, hvilke styrker eleverne har som mennesker, og hvad de kan bidrage med i fællesskabet”. “På den måde kan vi spille hinanden gode”, fortæller Sofie passioneret. Sofie forsøger at sætte elevernes forskellige styrker i spil i undervisningen eksempelvis ved at få nogle elever til at stå for et indslag til aftensamlingen eller give en friluftslivselev ansvaret for orienteringen. 

“Jeg tror, det er helt vildt vigtigt at finde ud af, hvilke styrker eleverne har som mennesker, og hvad de kan bidrage med i fællesskabet. På den måde kan vi spille hinanden gode”

En del af noget større 

“Man gør sig mange tanker i efterskolealderen, og det er måske første gang, man er væk fra sin familie, eller dem man har gået i folkeskole med”, siger Sofie, mens hun forklarer, hvorfor hun nyder at arbejde med efterskoleelever. Som efterskolelærer oplever Sofie, at hun kan gøre en positiv forskel for eleverne, og hun håber, at hun kan vise dem, gennem sin undervisning, at de er en del af noget større både i fællesskabet og i naturen. Sofie oplever, at naturen rummer et stort potentiale i forhold til elevernes trivsel og dannelse. 

Nogle gange bruger Sofie sanseøvelser i friluftslivundervisningen som eksempelvis stillevandring. Her oplever eleverne en langsomhed, fordybelse og sanselighed, som er en kontrast til perfekthedskulturen og det accelererende samfund. Når eleverne møder naturens storslåede kræfter og skønhed, kan den fungere som et åndehul for eleverne, hvor tankerne får frit spil. Det tror hun at vil hjælpe eleverne til at tage ansvar for hinanden og for fællesskabet, ligesom hun tror, at naturoplevelserne vil hjælpe eleverne til at passe på naturen. 

Sofie nyder at hun som efterskolelærer kan se eleverne i flere kontekster på skolen og opleve, at de vokser både fagligt og socialt. Det er med til at give hendes arbejde som efterskolelærer mening.