Læringsstile indholdsplan

Formål:

At sætte fokus på og tilgodese hver enkelt elevs forskelligartede præferencer i forhold til at tilegne sig nyt og vanskeligt fagligt stof.
At facilitere elevernes læring.
At imødekomme elevernes forskellighed.
At øge fagligheden.
At sørge for, at eleverne selv bliver opmærksomme på, hvordan de lærer bedst, så de fremover kan benytte disse strategier.

Indhold:

Nuværende fokus på:
Fysiske elementer fx indretning af individuelle arbejdspladser i klasserne.

Sociale elementer fx at arbejde i den sociale konstellation, man bedst kan koncentrere sig i fx. /pararbejde/gruppearbejde/individuelt arbejde.

Perceptuelle elementer fx at eleven arbejder med materialer, der tilgodeser, hvorvidt denne koncentrerer sig bedst om nyt stof, ved at bruge hænder, øjne, ører eller kroppen under indlæringen.