Læringsstile

„Alle skal have lige muligheder for at lære”

Rønde Efterskole tester alle elever ved opstart for at finde ud af, hvordan de lærer bedst. Her betyder det noget, hvad du lige har spist, hvor lyst klasseværelset er – og om der er barokmusik i ørerne.

Her er Martin. Han foretrækker at sidde bænket ved bordet og gå systematisk til opgaven. Han er detaljeorienteret, følger vejledninger, tager notater og er bedst til at koncentrere sig alene. Han er glad for muligheden for at blive testet i de kundskaber han har tilegnet sig, og det er vigtigt for ham at blive evalueret med grundige tilbagemeldinger.

Her er Marie. Hun kan først koncentrere sig om detaljerne, når hun forstår konceptet eller pointen med det, hun skal lære. Hun har det godt med at høre musik imens hun arbejder og har ikke noget imod småsnak. Hun foretrækker at sætte sig et mere uformelt og hyggeligt sted og er glad, hvis der skal arbejdes i grupper. Hun bryder sig ikke om at få fortalt, hvordan en opgave skal løses og foretrækker kortere, mere varierede opgaver. Og hun vil typisk spørge: Hvad skal vi bruge det her til?

Efterskolelærer Maria Leth er blevet certificeret i læringsstile fra The International Learning Styles Network og har taget sin viden med tilbage på Rønde Efterskole og implementeret i efterskoleforløbet. Her starter alle elever med en seksdelt test, som tages online.

„Helt tilbage fra da jeg gik på seminariet, har det spændende for mig været, hvordan man kan tilgodese alle. Det er naivt at tro, at bare fordi man sætter nogen på en stol og begynder at tale, så lærer de. Arbejdet med læringsstile er sjovt – også for mig selv – og det gør en helt konkret forskel,” fortæller hun.

Vidste du, at:

 • Måden, du lærer på, er biologisk bestemt
 • Det, vi er gode til, og måden vi foretrækker at lære på, ændrer sig over tiden for nogen, men for andre ændrer de sig ikke.
 • Der er ikke nogen læringsstile, der er bedre end andre – de er bare meget forskellige.
 • 70% af elever er meget påvirkelige af faktorer som for eksempel lysforholdene i klasseværelset.
 • Det er kun 28 procent af alle elever, der er såkaldt morgenmennesker. Alligevel ligger folkeskolens højeste energiniveau mellem klokken 10 og 14. Cirka en tredjedel af eleverne på 7.-9. klassetrin er opmærksomme om morgenen, når undervisningen er på sit højeste, men størstedelen kommer først „til live” efter kl.10.
 • Cirka 70 procent af alle elever har brug for, at der arbejdes med det perceptuelle i undervisningen: det auditive og visuelle.
 • Kun cirka 12 procent er i stand til at lytte i 40-45 min og huske 75 procent af det, de har hørt.
 • 40 procent har brug for at arbejde visuelt, blandt andet ved at bruge vægge og døre til plakater, plancher, ophængskort, vægordbøger og andre ting, der gør det, der skal læres, synligt for øjet.
 • 30 procent har svært ved at holde fingrene i ro.
 • Barokmusik fremmer tilsyneladende læring bedre end rockmusik.
 • Næsten 40 % af elever på de højere klassetrin har brug for uformelle siddepladser, mens de koncentrerer sig.

På Rønde Efterskole har man grebet arbejdet med læringsstile an i en tre-trins-model. Den første faggruppe, der prøver kræfter med læringsstilene, er danskgruppen, hvorefter engelsklærerne står for tur. Det første trin er arbejdet med det fysiske miljø.
Vi tager eleverne seriøst

laeringsstile.jpg Eleverne er simpelthen med til at indrette deres arbejdsplads i klasserummet, baseret på deres præferencer for lys, lyd og arbejdsstilling. Helt afgørende er det dog, at det tager udgangspunkt i deres læringspræferencer og ikke deres bedste veninde. Der skal skabes fremskridt, man må under ingen omstændigheder forstyrre andre, og brud på reglerne medfører, at man øjeblikkeligt mister det privilegie, det er at få lov at sætte sig på en pude på gulvet.

Trin to er arbejdet med det sociale, præferencerne for gruppearbejdet. Og trin tre er lærerens opgave – her skal nemlig udarbejdes materiale, der tilgodeser de forskellige grupper. Det handler nemlig ikke om, at eleven bare skal have tingene serveret efter egne præferencer. I stedet er det en benhård investering i den enkelte.

„Læringsstile er et redskab, der afdækker, hvordan man bedst optager viden – også på den lange bane. Og dybest set underviser vi vel, for at de skal lære noget. Hvis vi er seriøse omkring, at alle skal have lige muligheder for at lære, så er det her vejen frem. Det er så fedt at opleve eleverne arbejde med det. Og de tager det seriøst, fordi de oplever at blive taget seriøst. Ikke mindst, fordi de ikke bare skal grave i deres egne præferencer, men lære af hinandens forskelligheder,” fortæller Maria Leth.
Leder på Rønde Efterskole Birthe Diederich er glad for arbejdet med læringsstile.
„Læringsstile er en måde at rammesætte undervisningen på og hele tiden blive ved med at være bevidst om, hvordan vores elever arbejder bedst. Og det er sundt at blive udfordret på det, man gør, og pludselig opdage, at nu har jeg stået ved tavlen i tyve minutter, selv om jeg godt ved, at fem elever falder fra ved den slags undervisning. Samtidig oplever vi, at vores elever føler sig taget meget alvorligt,” fortæller hun.