Ledige pladser og venteliste

På Rønde Efterskole stræber vi efter at sammensætte en mangfoldig elevgruppe på tværs af køn, klassetrin og interesser for linjefag. Dette med øje for at altid at skabe et godt match med personalets kompetencer og ressourcer samt skolens fysiske rammer som understøtter de pædagogiske processer.

I perioder med stor søgning til Rønde Efterskole opretter vi venteliste på baggrund af køn, klassetrin og interesse for linjefag.

Nedenfor har vi samlet oplysninger vedrørende ledige pladser samt information om håndtering af ventelister

Ledige pladser

Vælg ledige pladser for et bestemt skoleår ved at klikke på bjælken nedenfor med eksempelvis teksten “2023-2024”.

Spørgsmål og svar om venteliste

Nedenfor finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om venteliste på Rønde Efterskole. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os direkte, hvis du er i tvivl om noget.

Ja – det synes vi! Er der oprettet venteliste til de klassetrin eller linjefag, som du er interesseret i, så kan det alligevel godt betale sig at stå på ventelisten? Det er gratis og chancen for at få en plads er til stede, selvom den måske er lille. Vi ved af erfaring, at der kan ske frafald helt op til skolestart, og i den periode har mange af de registrerede på ventelisten valgt alternative tilbud.

Du kommer på venteliste ved at lave en almindelig indmeldelse.

Vi opbevarer dine kontaktoplysninger indtil ca. tre måneder inde i det relevante skoleår og kontakter dine forældre med det samme, hvis vi får mulighed for at tilbyde dig en plads, der passer til dine præferencer.

Nej – det anbefaler vi ikke. Når vi orienterer dig om, at du er kommet på venteliste, så har vi allerede overbooket og kalkuleret med et mindre frafald. Derfor er vores anbefaling til dig altid at undersøge mulighederne for at få plads på andre efterskoler, der også kan matche dine ønsker og interesser. Et besøg hos os, som ikke kan tilbyde dig en plads, kan føre til uhensigtsmæssige sammenligninger i jeres søgning efter en god efterskoleoplevelse.

Brug evt. søgefunktionen på www.efterskolerne.dk.

Bevarer du din plads på ventelisten opbevarer vi dine kontaktoplysninger indtil ca tre måneder inde i det relevante skoleår og kontakter dine forældre med det samme, hvis vi får mulighed for at tilbyde dig en plads, der passer til dine præferencer.

Vi oplyser ikke hvor lang ventelisten er, eller hvilken placering, du har på ventelisten, da det ofte giver falske forhåbninger – eller det modsatte. Alle på ventelisten er registreret med køn, klassetrin, interesse for linjefag samt dato for modtagelse af indmeldelse.

Men skriv dig endelig på venteliste eller bevar endelig din plads på ventelisten, mens du undersøger mulighederne for plads på andre efterskole. Det er gratis og chancen for at få en plads er til stede, selvom den måske er lille. Vi ved af erfaring, at der kan ske frafald helt op til skolestart, og i den periode har mange af de registrerede på ventelisten valgt alternative tilbud.

Vi opbevarer ventelisten og dine kontaktoplysninger indtil ca tre måneder inde i det relevante skoleår og kontakter dine forældre med det samme, hvis vi får mulighed for at tilbyde en plads, der passer til dine præferencer.

Hvis vi har oprettet venteliste for det linjefag, som du er mest interesseret i, så opfordrer vi dig til at undersøge, om der blandt vores øvrige linjefag med frie pladser måske kan findet et spændende alternativ. Ofte er der mulighed for at have valgfag, som minder om din foretrukne linjefagsvalg, hvormed du alligevel udforske eller vedligeholde din oprindelige interesse.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ at dit linjefag skal være et positivt og motiverende tilvalg for hele efterskoleåret. Vælger du f.eks. Fodboldlinjen fordi du ikke kan få plads på Badminton, så vil du ikke kunne skifte linjefag, og der vil være mange badmintonaktiviteter i efterskoleåret, som du ikke vil kunne deltage i.

I særlige tilfælde kan ansøgere til badmintonlinjen blive henvist til ventelisten selvom oversigten viser grønt flueben for ledige pladser.

Når vi åbner for tilmeldinger til et nyt skoleår, tildeler vi pladserne på badmintonlinjen efter først-til-mølle-princippet uden at tage højde for spillernes niveau. Hen mod skoleårets start oplever vi et naturligt frafald på grund de indmeldtes ændrede uddannelsesvalg, og vi vil have behov for at supplere fra ventelisten.

Når vi supplerer fra ventelisten, har vi fokus på at skabe et godt træningstilbud på alle niveauer, så alle bliver tilpas udfordret uanset om man er D- eller E-spiller. Derfor vil niveau ofte trumfe indmeldelsesdato i denne suppleringsfase.

Der kan også opstå en situation, hvor vi mangler elever på et bestemt niveau og hvorfor vi markerer ledige pladser i oversigten på badmintonlinjen med grønt flueben. Derfor kan man også opleve at komme på venteliste, selvom vi har ledige pladser.

Denne tilpasning af det pædagogiske tilbud er i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

Fik du ikke var på dine spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om Rønde Efterskole. Find vores kontaktoplysninger her.