Matematik

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Analyse og argumentation indgår i arbejdet med emner og problemstillinger. Eleverne opbygger i timerne matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger, bl.a. derfor har vi niveaudelt vores matematikhold, så der bliver skabt mere tid til at være på den enkelte elevs niveau.

I undervisningen arbejder vi primært med skolens egen matematikhjemmeside, som indeholder teori og opgaver, der er designet til vores elever. Desuden arbejder vi med computerprogrammerne Excel og Geogebra, som giver eleverne mulighed for at arbejde med store mængder tal, grafer og funktioner.

Designcamp

Designcamp 2020

Kreativt Design-døgn på Rønde Efterskole  For dig…