Matematik

I matematikundervisningen på Rønde Efterskole vil du blive mødt af matematiklærere, der brænder for at give dig den bedst mulige matematikundervisning.

Matematikundervisningen på Rønde Efterskole er niveaudelt. Det gør vi for at kunne give dig matematiske udfordringer, der passer til dit niveau i matematik. På den måde vil nogle blive mødt af matematik på gymnasieniveau, mens andre vil blive hjulpet til, at få selve fundamentet for matematiske kompetencer godt på plads. Og alt derimellem.

I matematikundervisningen vil du opleve:

  • At vi arbejder problemløsende. Det vil sige, at vi lægger vægt på, at en god del af de opgaver, du bliver udfordret af, ikke kan løses som standardopgaver, men er grublere, som kræver at du tænker dig om og bruger din matematiske viden på nye måder.
  • At matematik er noget vi har sammen. Vi snakker matematik og løser opgaver sammen. Matematik på Rønde Efterskole er ikke et tavst fag, hvor man sidder for sig selv og arbejder med opgaver.
  • At du bliver klædt på til, at mestre de små og store ting i hverdagen, som kræver matematiske kompetencer. F.eks. at styre din private økonomi, læse din lønseddel og gennemskue den statistik, der forsøger at overbevise dig om det ene eller andet.
  • At vi bruger relevante hjælpemidler som CAS-værktøj, geometriprogrammer og regneark – men du vil også blive mødt af undervisning uden skærm, hvor du skal tænke logisk, problemløse, prøve og resonere dig frem til en løsning.
  • At vi gør matematikken virkelighedsnær for dig. F.eks. hvordan du kan bruge andengradsfunktioner, til at finde en passende længde på den lyskæde, som du gerne vil have hængende på værelset. Eller hvordan du selv kan manipulere en statistik, så den passer ind i det du gerne vil fortælle. Og så tror vi på, at du bliver god til at gennemskue, når andre forsøger at manipulere dig.

Når du har læst alt dette om matematik, kunne du jo passende løse denne her grubleopgave: Hvis 6 katte kan fange 6 rotter på 6 minutter, hvor mange katte skal der så bruges til at fange 100 rotter på 50 minutter?

Den samlede aktuelle indholdsplan for Rønde Efterskole kan downloades fra siden om gennemsigtighed.