Matematik

Niveauopdeling

På Rønde Efterskole er matematik niveauopdelt. Det giver mulighed for at støtte eleverne i deres konkrete niveau højt som lavt.

Formålet for undervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation indgår i arbejdet med emner og problemstillinger, så eleven oparbejder evner til at vurdere og være kritisk over for egne og andres problemløsninger.

10. klasse

Undervisningen i 10.kl. er bygget op efter prøveform B, hvor eleverne gennem året arbejder projekt- og emnebaseret med derefter afsluttende temaopgave. Denne form træner bl.a. eleven i at opstille egne problemstillinger samt at argumentere for løsningsforslag. 

9. klasse

I 9. kl. arbejder eleverne delvist projektorienteret, hvor der er mulighed for at dykke ned i konkrete emner fra dagligdagen. 

Skriftlig matematik

Den skriftlige dimension er vigtig i matematik, og der arbejdes med alt lige fra simple træningsopgaver til opstilling af og beregninger i større modeller. 

Værktøjer til undervisningen i matematik

I undervisningen arbejder vi primært med skolens egen matematikhjemmeside, som indeholder teori og opgaver, der er designet til vores elever. Vi anvender primært Google Docs og Google Sheets samt Geogebra og www.calcme.com, som giver eleverne mulighed for at arbejde med store mængder tal, grafer og funktioner.

Den samlede aktuelle indholdsplan for Rønde Efterskole kan downloades fra siden om gennemsigtighed.