Me&We – Sociale kompetencer og sociale relationer

Me&We på Rønde Efterskole

Me&We på Rønde Efterskole

Rønde Efterskole er i 2021 blevet en del af projektet Me&We, som er udviklet til unge på efterskoler. Me&We handler om at styrke elevernes “sociale muskel”, så de blive bedre rustet til at indgå i sociale relationer. Det sker blandt andet ved, at vi arbejder med at udvikle deres sociale kompetencer, relationer og fællesskaber. Me&We er udviklet i samarbejde mellem Mary Fonden, Just Human og Efterskoleforeningen. Tuborgfondet er finansiel partner på projektet.

Hvad er Me&We?

Langt de fleste unge i Danmark har det godt og kaster sig ud i ungdomslivet, forfølger interesser og drømme, danner nye venskaber og finder deres vej. Samtidig viser flere undersøgelser en stigning i unges sociale mistrivsel, herunder stress, pres og ensomhed. Derfor er Me&We udviklet med det formål at; “styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel. Me&We er for elever og medarbejdere på efterskoler og indeholder konkrete aktiviteter og øvelser til at træne elevernes ’sociale muskler’.”

Otte temaer

Som en del af Me&We-projektet skal vi i løbet af skoleåret arbejde med otte temaer; Godt i gang, Mig og min mobil, At lade op, Fællesskab, Forstå dig selv og andre, Søvn, Kammeratskab og Efter efterskolen – Vi er allerede godt i gang.
Temaerne danner ramme for udvikling og styrkelse af elevernes evner til at skabe og bevare relationer. I sidste ende øger det trivslen og giver eleverne positive erfaringer med at dele det, der er svært. Forhåbentlig bliver de også inspireret til selv at tage aktiv del i at skabe en kultur, hvor alle føler sig både set og hørt. Gennem Me&We arbejder vi også med søvn og giver eleverne rum til at lade op i hverdagen. Fokus på søvn og afslapning er grundlaget for, at eleverne har energi til at tage del i fællesskabet, være positive og fulde af humor og empati.

Me&We i dagligdagen

Konkret arbejder vi med Me&We gennem forskellige øvelser. Blandt andet arbejder vi med modighedszonen og har udviklet et fælles sprog omkring, hvad det vil sige at være i eller uden for modighedszonen. Når vi taler om modighedszonen, beskriver vi det som et lyssignal,
Me&We
”Kom lige over barren”, ”hvor er du henne i labyrinten” eller ”husk at samle sten op!!!” er vendinger, som vi ofte har hørt rundt omkring på Rønde Efterskole i 2021. Efterskolen er nemlig blevet en del af projekt Me&We, som skal træne efterskoleelevers sociale muskel og skabe grobund for en socialt stærk ungdomsgeneration.
Sociale kompetencer og sociale relationer der har 3 zoner:

  1. Tryghedszonen (grøn)
  2. Udfordringszonen/modighedszonen (gul)
  3. Farezonen (rød)

Kategorierne giver eleverne mulighed for at mærke efter, om de er i rød, gul eller grøn zone i en given situation. Det kan for eksempel være, når vi taler om adfærd, et oplæg/fremlæggelse eller noget der er svært for den enkelte elev. Det fælles sprog gør det dermed nemmere at handle og skabe en positiv forandring. Øvelserne og det fælles sprog har medført, at vi bruger nye ord og vendinger i hverdagen. Blandt andet kan man opleve lærere og elever sige; ”kom lige over barren”, ”hvor er du henne i labyrinten” eller ”husk at samle sten op!!!”.

Er du blevet nysgerrig, og vil du gerne vide mere om Me&We, kan du læse meget mere om projektet på hjemmesiden: www.meandwe.dk