Mediedage

Formål:

At skabe rum for et længerevarende forløb om medier.
At sætte fokus på undervisning i faste og levende medier – til brug ved prøverne.
At gøre eleverne i stand til kritisk stillingstagen i forhold til medieverdenen.

Indhold:

3 dages undervisning fra 8.30 – 14.55.
Undervisning i skriftlig og mundtlig analyse af sagprosa og nyhedsindslag fra TV.
Undervisning i tekstproduktion.
Undervisning i etik.