Kort om Anne Sophie: 

Navn: Anne Sophie K. Bjerre Mikkelsen

Bopæl: Aarhus C

Født i: En lille flække lidt uden for Skanderborg i 1995

Ansat siden: 1. august 2022

Underviser i: Dansk (9. klasse), engelsk (10. klasse), Cambridge engelsk, linjefaget Kreativt Design og forskellige kreative valgfag bla. smykkeværksted og strik 

Interesser: Tegne, strikke, vinterbade, dans, teater, koncerter, digtoplæsninger – generelt meget kultur opsøgende og kreativ anlagt 

Uddannelse: Uddannet lærer i 2020 – derefter et år på anden efterskole 

Når vi aftabuiserer og italesætter noget svært, giver det plads til læring og udsyn

For Anne Sophie K. Bjerre Mikkelsen handler god læring ikke nødvendigvis om gode karakterer, men også om at ruste eleverne til at lykkes med livet. Ved at italesætte emner, der for mange elever er svære at tale om, kan det styrke relationen mellem lærere og elever og på den måde være afgørende for elevernes trivsel.

God trivsel er en forudsætning for læring

Anne Sophie er opvokset i en typisk kernefamilie, som den mindste i en tæt søskendeflok på fire med meget nærværende forældre. Hendes mor er sygeplejerske, og Anne Sophie er ikke i tvivl om, at hun har sin kærlighed for at hjælpe andre mennesker fra sin mor. “Jeg vil gerne være hende, eleverne kommer til, når noget gør ondt, når de er sårbare eller gerne vil snakke om deres seksualitet, kærestesorger, deres selvværd, angst eller hvad end, det kan være.” Anne Sophie ser det også som en fordel i hendes undervisning, at hun skaber et stærkt bånd til eleverne. “Læring og trivsel hænger sammen, så hvis de har det godt i det sociale og i det daglige, så tror jeg også på, at de lærer mere i undervisningen, og tør være ærlige.” Det lærte hun i sin egen efterskoletid, hvor hun havde særligt én lærer, som gav hende inspiration til at blive den lærer, som hun er i dag. “Mine egne efterskolelærere gjorde undervisningen interessant, og især den ene har inspireret mig til, at jeg er blevet dansklærer, men samtidig var hun god til at møde os elever på en måde, så vi aldrig var i tvivl om, at vi kunne komme til hende, også uden for undervisningen.”

Vi skal turde italesætte de svære ting

Anne Sophie har også en passion for bedre seksualundervisning, hvilket er en af de ting, som hun har fået implementeret på Rønde Efterskole, blandt andet med en hel temadag for eleverne. “Det er en sag jeg brænder meget for og har fordybet mig i. Det er en vigtig del af mit virke som lærer, og jeg ved, at det er vigtigt for eleverne at kunne italesætte og aftabuisere nogle emner. Emner, som i virkeligheden måske er dem, som fylder mest i deres liv lige nu.” Anne Sophie oplever at hendes seksualundervisning allerede har skabt  rum for nye samtaler og gode dialoger om netop de emner, eleverne er optaget af. 

Et værdigrundlag, der praktiseres i hverdagen

Anne Sophie nævner skolens værdigrundlag, som et afgørende argument for, hvorfor hun er landet på netop Rønde Efterskole. I værdigrundlaget handler det nemlig om livsoplysning og om respekten for det enkelte menneske. “Rønde Efterskole har et værdigrundlag, som jeg virkelig kan se mig selv i, og det er vigtigt for mig, at der også bliver gjort et grundigt stykke arbejde med at få praktiseret værdierne, og få dem implementeret i undervisningen. Det, tror jeg på, skaber en bedre skole. Nogle af de vigtigste værdier for mig er at lære eleverne at have respekt og omsorg for andre mennesker.”

Fra frustration til succes

Udover de klassiske boglige fag underviser Anne Sophie også i de kreative fag, blandt andet i linjefaget Kreativt Design og i valgfagene Strik og Smykkeværksted. Interessen for det kreative har altid været en stor del af hendes liv. Netop det, at Anne Sophie har mulighed for at fordybe sig i sine interesser i Kreativt Design, og dele sine interesser med eleverne, er en af de ting hun sætter stor pris på, ved at være lærer. “Det betyder meget for mig, at jeg har muligheden for at fordybe mig med dem i de kreative fag og opleve elevernes udvikling og proces fra at være frustreret i starten, fordi det er svært, til at de opnår succes gennem øvelse og fordybelse.” 

Unikt skolemiljø og kollegialt sammenhold

“Det, der er unikt ved Rønde Efterskole er, at, vi har en mangfoldig elevgruppe grundet vores brede udvalg af linjefag, og at vi tør gøre en forskel ude i verden, bla. ved lokale samarbejder og indsamlinger.” Udover den mangfoldige elevgruppe og deres succeser gør Anne Sophies kollegaer hende glad. “Mine kollegaer giver mig arbejdsglæde, vi har et godt sammenhold, både fagligt og socialt, og det er bærende for et velfungerende arbejde med eleverne. Anne Sophie slutter af med at sige, at hun forestiller sig, at Rønde Efterskole skal være hendes arbejdsplads i mange år endnu, hvor hun sammen med hendes kollegaer fortsat kan være med til at skabe et efterskoleliv, hvor eleverne føler sig set og hørt.