O-tur

O kan stå for mange ting – oktober, oplevelse, orientering, overlevelse, overskride grænser, organisere, overtale, overveje…

Formål:

At den enkelte elev lærer at overskride egne grænser.

At den enkelte elev oplever, at han/hun kan noget, som han/hun ikke troede, at han/hun finder ressourcer, som man ikke kendte .
At grupperne (ca. 8 personer) oplever, at man kan mere sammen end hver for sig, at man er afhængige af hinanden, at man sammen er stærke, at man kan hjælpe hinanden igennem kriser.

Indhold:

Tur ud af huset i grupper.
Det væsentligste for en gruppe er at have alle med hjem – vigtigere end tid og præstationer undervejs.
Den enkelte elev har ret til at sige fra. Tidsramme fx torsdag kl. 15 – fredag kl. 15.
Grupperne sendes af sted i hold – fra forskellige steder og skal gå turen rundt. Undervejs skal de lave forskellige opgaver, udsættes for udfordringer.