Obligatorisk selvvalgt opgave

Formål:

At eleverne arbejder selvstændigt med et emne i nær tilknytning til deres uddannelsesplan.
At eleverne gennem vejledning får mulighed for at forbedre deres arbejdsmetoder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af en større selvstændig opgave.
At eleverne får mulighed for at reflektere over deres fremtidige uddannelses- og karrierevalg jf. bekendtgørelse nr. 497 af 31. maj 2000.

Indhold:

Eleven vælger selv i samråd med sin opgavevejleder, hvilket emne han/hun arbejder med.
Emnet skal være relevant i forhold til elevens uddannelsesplan.

Evaluering:

Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter, hvis eleven ønsker det.