Økonomi

Hvad koster det at gå på Rønde Efterskole?

Indmeldelsesgebyr (tilbagebetales ikke)

1500,- kr. Indbetalingskort sendes fra skolen i juni året før skolestart.

Depositum:

1000,- kr. som betales sammen med den 1. rate af skolepengene. Beløbet tilbagebetales, når skoleåret er omme med eventuelt fradrag af skolens tilgodehavende.

Skolepenge 2019-2020

2425 kr./uge og skoleåret er på 42 uger. Skolepengene dækker ophold, skoledragt og udenlandsrejse til Norge. (Kirgistan, Sydafrika og de to lange ture med Friluftsliv dog ekstra betaling).

Statsstøtte

Der ydes statsstøtte til alle. Statsstøtten for skoleåret 19/20 beregnes i forhold til forældrenes indkomstgrundlag i år 2017. Obs! Søskende under 18 år betyder bedre støtte. – For skoleåret 19/20 er tallet 36.784,- kr., som trækkes fra det egentlige indkomstgrundlag – for hvert barn! Egenbetaling er den del af skolepengene, som staten ikke dækker.

Kontakt os for oplysninger om supplerende individuel støtte.

Materialer

Til indkøb af ordbøger, lommeregner og andet udstyr må der påregnes et beløb – som selvsagt står i forhold til, hvor meget man står og mangler. I værkstedsfagene dækker skolen de normale materialeudgifter. Ved ekstraordinært stort forbrug vil der blive tale om egenbetaling.

Evt. fritagelse

Fritages en elev fra skole i længere tid, fx for at komme på særlig ferie i en uge, vil det koste familien en ekstra regning på kr. 3.000,-. (Staten giver nemlig ikke støtte til hverken elev eller skole i en sådan uge.)

Evt. afbrydelse

Afbrydes opholdet inden skoleåret er slut, skal der betales for 4 hele uger (4 × skolepenge) ud over den uge, hvori afbrydelsen finder sted. (Det fulde ugebeløb skyldes, at staten stopper støtten ved afrejsedagen).

Prisberegner på Efterskolerne.dk