OSO – obligatorisk selvvalgt opgave

På 10. klassetrin udarbejder eleverne en obligatorisk selvvalgt opgave, der træder i stedet for den obligatoriske projektopgave. Den selvvalgte opgave vil ligesom projektopgaven blive bedømt med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en karakter.

Den obligatoriske selvvalgte opgave skal vise, at eleverne kan arbejde selvstændigt med et givent emne, og at der ved løsningen af opgaven anvendes varierede arbejdsmetoder og udtryksformer.

Den selvvalgte opgave skal resultere i et konkret produkt, hvor udtryksformen vælges af eleven.

Den obligatoriske selvvalgte opgave skal i modsætning til projektopgaven have sammenhæng med uddannelsesplanen, perspektivere elevens uddannelsesønsker og dermed pege frem mod den efterfølgende ungdomsuddannelse.

(Folkeskolelovens paragraf 8, stk.2)

I undervisningsministeriets “Vejledning, råd og vink” af Nils Plischewski fremgår det endvidere:

Til forskel fra projektopgaven er arbejdet med den obligatoriske selvvalgte opgave i princippet individuel, hvilket dog ikke forhindrer flere elever i at kunne arbejde sammen. Eleverne kan således aflevere en samlet opgave, hvis det fremgår, hvordan arbejdet har været fordelt imellem dem.

Den obligatoriske selvvalgte opgave er en opgave, alle elever skal udarbejde som en del af undervisningen. Den er derfor ikke en del af 10.-klasse-prøven og udarbejdes ikke under prøvelignende betingelser.

Den samlede aktuelle indholdsplan for Rønde Efterskole kan downloades fra siden om gennemsigtighed.