Praktik fra seminariet

Formål:

At tage del i og ansvar for uddannelse af nye lærere.
At samarbejde med lærerseminarierne.
At give de lærerstuderende mulighed for, praktisk og teoretisk, at beskæftige sig med flere områder af lærergerningen og at gøre sig erfaringer med efterskoleformen.

Indhold:

Praktikken varer 9 uger fordelt på ugerne før og efter jul .
Praktikken består af en fællesperiode, hvor klassens lærer sidder med i timerne, og en aleneperiode.
Fagfordeling og hvilke klasser, den studerende skal undervise, aftales mellem skolen og den studerende.
Den studerende går ind og varetager/overtager undervisning og undervisningsopgaver i praktikperioden og tager del i øvrige efterskoleopgaver.