Projektopgaven 9. klasse

Formål:

At eleverne udvikler deres evne til at planlægge og gennemføre en projektorienteret arbejdsproces.
At eleverne fordyber sig i et emne og samtidig bevarer overblikket.
At eleverne formår at formidle resultatet af deres opgave på en relevant måde.
Jf. bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse/ nr. 558 af 7. juni 2006.

Indhold:

Der vælges et fælles overordnet emne for begge 9. klasser.
Eleven vælger et delemne evt. sammen med en anden elev.
Eleven fremlægger sin opgave for klassen.

Evaluering:

Opgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karakter, hvis eleven ønsker dette.