Rengøring

Formål:

At eleverne oplever ansvar og medansvar for at de fysiske rammer synes ordentlige og rene.
At eleverne undervises i og lærer, hvordan man anvender rengøringsartikler, hvilke der anvendes til hvad og hvorfor, og hvordan en rengøring udføres i praksis.

Indhold:

Eleverne gør hver morgen mellem 8.05 – 8.30 rent på fællesområderne. En gang om ugen er rengøringen særlig grundig.
En eftermiddag om ugen gør eleverne deres værelser rent.
Eleverne deltager 4 gange om året (til efterårsferien, til juleferien, til påskeferien og til sommerferien) i en grundigere rengøring af værelser og områder.