Rønde Højskole og Efterskole starter en venneforening

Foreningens formål er at bakke op om Rønde Højskole og Efterskole (RHE) og dens værdigrundlag og dermed bidrage til livsoplysning og inspiration, hvilket er de frie skolers kendetegn.

I løbet af et år er mange mennesker i kontakt med Rønde Højskole og Efterskole: Beboere i lokalområdet, samarbejdspartnere, højskoleelever, efterskoleelever og deres forældre, kursister på de korte sommerkurser, tidligere ansatte og deltagerne i nogle af de foredrag og arrangementer, der finder sted på skolen.

Mange får dermed et godt kendskab til og en glæde over RHEs betydning, som rækker ud over den tid, man tilbringer på skolen. Igennem Rønde Højskole og Efterskoles Venner vil man kunne bevare og få en tilknytning til skolen, og man vil kunne deltage i diverse arrangementer og ikke mindst bidrage til Højskolens og Efterskolens liv og deltage i det.

Vennekredsen vil arrangere f.eks. sangaftener, foredrag, fejring af kalendermærkedage mm.

For dem, der måtte ønske det, vil der også blive mulighed for at bidrage til at deltage i løse praktiske opgaver på skolen, evt. sammen med eleverne.

Højskoleforstander Birgit Fuglsbjerg glæder sig over initiativet ”En fri skole eksisterer så længe, der er mennesker, som vil bakke op om en skoles ide. Der er mange mennesker, som på forskellig vis deltager i livet på Rønde Højskole og Efterskole, og som bakker op om vores skoleprojekt her. Det glæder vi os over dagligt, og på den måde står Rønde Højskole og Efterskole stærkt i skoleverdenen og i lokalområdet. Men nu kan vi glæde os over, at en gruppe mennesker omkring skolen vil lægge deres arbejdskraft i at starte en vennekreds op, som på forskellige vis kan understøtte initiativer i og omkring skolen, og dermed bidrage til at sikre skolens forankring – også fremover.”

Den stiftende generalforsamling afholdes d. 25.4. kl. 19 i klasse J.

En gruppe lokale og tidligere ansatte har taget initiativ til denne venneforening, og vi håber rigtig mange møder op på Rønde Højskole d 25.4.

For yderligere information kan skolens kontor kontaktes 86371955.

Denne aften er der i øvrigt 2 åbne arrangementer på Rønde højskole og Efterskole: Man kan deltage i begge arrangementer og i den stiftende generalforsamling for Rønde Højskole og Efterskoles venner.

Kl. 18 – 19.30 Spis-sammen- arrangement for alle, der kunne have lyst til at deltage i spisning, samtale og sang fra højskolesangbogen og måske tale med mennesker, som man endnu ikke har mødt. Vi vil rykke sammen ved bordene i spisesalen, og man kan komme sammen eller alene. Pris er 25 kr. pr. person.

Kl. 20 inviteres der til fortælling, musik og sang fra højskolesangbogen under titlen ”Grundtvig og kvinderne”, med forstander for Vestjyllands Højskole Else Mathiesen. Entre kr. 50.